Experter på last mile

21 februari 2022

Mileway är ett av Europas ledande företag när det gäller last mile-leveranser. Runt om i Sverige har de 160 fastigheter i storlek från strax under 1 000 kvm upp till över 85 000 kvm. ”Logistikmarknaden i stort blomstrar i Sverige tack vare e-handel och förändrade konsumentbeteenden”, säger Tomas Beck, Nordenchef för Mileway.

mileway.jpg
Tomas Beck, Nordenchef för Mileway. Bilder: Mileway

Last mile, eller sista milen-leveranser, som det ibland också kallas, är den sista transportsträckan av en kundbeställning från till exempel en butik eller en distributionscentral hela vägen fram till slutkunden. Denna sista sträcka utförs oftast av budföretag, speditionsföretag, transportföretag eller till och med privata fordon. 

Merparten av Mileways portfölj i Sverige finns i de tre storstäderna, Stockholm, Göteborg och Malmö, men till skillnad från andra bolag är de inte begränsade till dessa städer. 

Eftersom vi är specialister på last mile, sträcker sig i själva verket vår portfölj till praktiskt taget alla större regionsstäder i Syd- och Mellansverige, där vi ser starka last mile-kopplingar.

– Eftersom vi är specialister på last mile, sträcker sig i själva verket vår portfölj till praktiskt taget alla större regionsstäder i Syd- och Mellansverige, där vi ser starka last mile-kopplingar, säger Tomas Beck, Nordenchef på Mileway. 

E-handeln har vuxit explosionsartat i Sverige och blivit allt mer integrerat i det vardagliga livet, inte minst under pandemin. Detta ökar förväntningarna på snabbare leveranstider och företag letar allt oftare efter välplacerade lägen som kopplar dem till de urbana kunderna och samhällena de levererar till. 

– Det verkar heller inte som att denna trend är övergående. Förra sommaren genomförde vi en undersökning där vi frågade företag över hela Europa, Sverige inkluderat, om deras planer på tillväxt. Över 60 % sa att de skulle fokusera på e-handel under det kommande året och skaffa mer ytor för att lyckas med dessa tillväxtplaner. 

Projekt i Östra hamnen

Mileways vakanser tenderar att ligga på en låg nivå. När de förvärvar nya fastigheter som är en del av en portfölj ligger intresset i möjligheten att tillföra värde, antingen genom att man förbättrar den fysiska kvaliteten på fastigheten eller att öka uthyrningsgraden. 

– Detta resulterar i att vi har en naturlig del av vår portfölj där det finns vakanser, som uppgraderas för att kunna hyras ut, säger Tomas Beck. 


Just nu slutför Mileway en stor ombyggnation i Östra hamnen, strax utanför centrala Malmö. I januari förra året förvärvades den gamla industribyggnaden, som tidigare utgjorde en central del av Malmös blomstrande tobaksindustri och som fram tills början 2000-talet var en viktig del av ekonomin.

– Vi håller nu på att återställa denna byggnad till sin forna glans och skapa en plats som, vi tror, kommer att bli ett nav för kreativa företag verksamma i området. Det är ett riktigt spännande projekt med att ge den historiska byggnaden ett nytt syfte som gynnar det lokala samhället. Den första etappen i projektet kommer att stå klar under försommaren och vi marknadsför lokalerna redan nu.

Blomstrande marknad

Sedan bolaget lanserades i Sverige i september 2019 har portföljen vuxit rejält och de har redan blivit den största ägaren av last mile-fastigheter i Sverige. De förväntar sig inte att fortsätta förvärva fastigheter i den takten de gjort hittills, men fortsätter att vara aktiva i affärer där det finns möjligheter att skapa värde. 

– Inom vår nuvarande portfölj sitter vi dessutom på några mycket attraktiva och välbelägna fastigheter, nära stadskärnor, där vi har identifierat en handfull utvecklingsmöjligheter. Vi har sådana exempel i Malmö, Göteborg och Västerås, för att nämna några. Om prissättning och konkurrens förblir där den är just nu, förväntar vi oss att få bättre avkastning på vårt kapital genom att utveckla och investera i vår nuvarande portfölj snarare än genom nya, större förvärv till portföljen.  

Det som har blir mer och mer uppenbart för Mileway är att trenden med last mile inte bara är fokuserad till storstadsregionerna utan breder ut sig över hela Sverige.

– Logistikmarknaden i stort blomstrar i Sverige, precis som på många andra platser, tack vare e-handel och förändrade konsumentbeteenden. Genom vår närvaro även i de större regionsstäderna ser vi tydligt att det finns en växande efterfrågan på last mile-logistikfastigheter över hela landet, då företag skyndar framåt för att erbjuda allt kortare leveranstider. Inte bara i de större städerna, avslutar Tomas Beck.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.