Ett prisat huvudkontor

25 mars 2021

Hållbarhet, estetik och människan i fokus när Landén Krantz arkitekter, tillsammans med Axis och Fojab, tilldelas Lunds stadsbyggnadspris för sitt arbete med Axis Communications nya huvudkontor.

I september 2020 flyttade Axis Communications in i sitt nya huvudkontor, som på 42 000 kvm inrymmer både gemensamma utrymmen och arbetsplatser för ca 1300 anställda. Landén Krantz arkitekter har varit med från projektets start och har som inredningsarkitekter arbetat med lokalprogram, planlösningar, materialval och både fast och lös inredning. Fojab har ritat byggnaden och utemiljön. Light Bureau har tagit fram belysningskonceptet.

Det nya huvudkontoret är en mötesplats – en hub – för alla anställda. Den öppna och ljusa entréhallen fungerar som företagets vardagsrum med externa konferensrum, café och restaurang där det serveras gemensam fika varje morgon. Fyra trapphus leder upp till arbetsytorna och en sky lounge som är öppen för alla medarbetare.

Samarbetet mellan beställare, inredningsarkitekter och husarkitekter har varit mycket gott hela vägen och vi är stolta över resultatet.

Mötesytorna är strategiskt placerade och varje kontorsplan har ett gemensamt pausrum med härlig utsikt över Lund med omnejd, för spontana möten och avkoppling. Mötas kan man också göra ute på någon av takterrasserna, eller på innergården där det finns glasskrivtavlor för att möjliggöra utemöten. Arbetsplatserna är förlagda i enskilda rum, teamytor och mindre kontorslandskap med god tillgänglighet till samtalsrum och projektrum.

Hållbarhet och god arbetsmiljö har varit en ledstjärna i projektet. Materialval och lösningar är genomgående gjorda med utgångspunkt från miljömässigt kloka val, god kvalitet till bra pris och en omsorg om de anställdas bästa. Fönstren i arbetsytorna är öppningsbara och det massiva trägolvet ger harmoni. I kontorslandskap och interna mötesrum ligger textilmattor av hög kvalitet och i entréhallen svensk kalksten. Belysningen är varierad och behaglig. De träbeklädda väggarna bidrar till den goda akustiken.

Axis grafiska profil och kulörer känns igen i inredningen och är fritt tolkade till ett tema för varje våningsplan. Inredningen är ljus och skandinavisk med en öppen och välkomnande atmosfär som speglar Axis företagskultur. Vid val av material, kulörer och möbler har ambitionen varit att arbeta med tidlös design som ska hålla under en lång tid framöver och samtidigt skapa en miljö som är inspirerande och kreativ.

- Samarbetet mellan beställare, inredningsarkitekter och husarkitekter har varit mycket gott hela vägen och vi är stolta över resultatet. Vi är så glada över att vårt gemensamma arbete har uppmärksammats och det är mycket hedrande att vi får ta emot detta pris, säger Åsa Krantz på Landén Krantz arkitekter.

Juryns motivering

En ny mäktig byggnad har tagit plats i Lund. Byggnaden markerar porten till Ideons företagsområde och utgör i sin vita högresta gestalt ännu ett landmärke i staden. Symbolvärdet av att ett viktigt huvudkontor placeras här är betydelsefullt för den stadsutveckling som pågår i Lund. Med stor skicklighet har arkitekterna hanterat gestaltningen av en stor byggnadsvolym genom grafisk fasadutformning och väl balanserat volymspel, något som tål att upplevas på både nära och långt håll.

I sitt inre bjuder byggnaden på inspirerande och förebildliga kontorsmiljöer. Känslan av värme och mänsklighet genomsyrar utförandet där flexibilitet, hållbarhet och trivsel präglar varje detalj. Ett så väl genomfört projekt kräver ett kreativt samarbete mellan beställare och arkitekter, där hög ambitionsnivå och gemensam målbild borgar för ett vackert och funktionellt slutresultat. Årets pristagare har tillsammans lyckats möta denna utmaning.

Axis Communications huvudkontor har alldeles nyligen också tagit hem priset för ”Sveriges snyggaste kontor” 2021.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.