Ett nytt kontorskoncept

11 januari 2022

K-Fast Holding AB (K-Fastigheter) har ansökt om bygglov för en ny typ av konceptbyggnad, denna gång med fokus på kommersiella hyresgäster. K-Kommersiellt är ett pilotprojekt som utvecklas i samarbete mellan K-Fastigheter och Krook & Tjäder som gestaltande arkitekter. Konceptet kommer att utvärderas inför en eventuell lansering på fler orter.

kontorskoncept.jpg
Bild: Krook & Tjäder

I september 2021 köpte K-Fastigheter fastigheterna Rusthållaren 3 och 4 i Hässleholm. Fastigheten har erhållit lagakraftvunnen detaljplan vilken möjliggör byggnation om 8 000 kvadratmeter bruttoarea. Nyligen lämnade K-Fastigheter in bygglovsansökan för fastigheterna avseende byggnation av ett nytt kontorskoncept för kommersiella hyresgäster.

- Fastigheten har ett mycket bra läge i centrala Hässleholm och vi ser möjlighet att utveckla ett nytt koncept, kallat K-Kommersiellt. Fastigheten i Hässleholm är ett pilotprojekt för kommersiella hyresgäster som vill ha flexibel kontorsmiljö,  säger Jacob Karlsson VD för K-Fast Holding AB.


- Det blir ett projekt vi vill kunna utveckla på hemmaplan för att i detalj utvärdera och studera konceptet inför eventuell lansering. Ett nytt kontorshus ger oss även möjlighet att samordna delar av verksamheterna i K-Fastigheter och K-Prefab, som idag sitter på olika adresser.

Byggnaden i Hässleholm beräknas vara färdigställd vid årsskiftet 2023/2024 och konceptet ska utvärderas inför en eventuell lansering på fler orter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.