Ett kontor man vill vara på

22 maj 2023

Tillströmningen av medarbetare som väljer att jobba på Grant Thorntons aktivitetsbaserade huvudkontor i Stockholm har blivit större än väntat och nu utökas kontorsytan ytterligare. PE Teknik & Arkitekturs inredningsarkitekter har utformat både huvudkontoret och flera lokalkontor runtom i landet.

Grant Thornton är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag. Ett nytt, aktivitetsbaserat arbetssätt har inneburit förändrade lokalbehov för företaget som genomfört en ombyggnation av både huvudkontoret på Kungsgatan i centrala Stockholm och flera lokalkontor. Som en del av ett omfattande förändrings- och förankringsarbete har PE bidragit med kompetens kring arbetsplatsutformning och tagit fram ett helt nytt gestaltningskoncept för Grant Thornton i Sverige.

Befintliga möbelskatter har tagits tillvara

Inredningsuppdraget har innefattat programarbete, framtagning av layoutlösningar och möbleringsplaner för huvudkontoret och flera av lokalkontoren. PE har även stått för inredningsprojektering, inventering av befintliga möbler, framtagning av upphandlingsunderlag för nya möbler samt för renovering och återbruk av befintliga.

– Konceptets utgångspunkt var att vi skulle skapa energifyllda, kreativa mötesplatser för både kunder och medarbetare, där hållbarhet i form av återbruk och renovering av befintliga möbelskatter varit centralt. Målet är att kontorsutformningen ska stödja Grant Thorntons nya arbetssätt och samtidigt spegla företagets kultur och uttrycka dess roll som kundernas affärskonsult, partner och rådgivare, säger Karolina Hammar, uppdragsansvarig inredningsarkitekt på PE.

Gemensam struktur

Det första man ser när man kommer in i entrérummet hos Grant Thornton – oavsett vilket kontor i landet man besöker – är ytor att mötas på i en gemensam zon för både kunder och medarbetare. Här sker mötet mellan affärer, innovation, teknik och kreativitet. Innanför finns en medarbetarzon med ytor och rum anpassade för olika aktiviteter, från möten till koncentrerat arbete på egen hand.

Huvudkontoret färdigställdes 2021 för att möta behoven hos cirka 500 medarbetare. Dimensioneringen föregicks av djupgående behovsanalyser och beläggningsmätningar och man kan nu se att fler medarbetare än väntat väljer att arbeta från huvudkontoret. För att möta utvecklingen väljer Grant Thornton nu att utöka med ytterligare ett våningsplan.

– Vi ser detta som ett gott betyg på vårt utförande av uppdraget, med tanke på den pågående diskussionen om svårigheterna för arbetsgivare att locka tillbaka medarbetarna till kontoren efter pandemin, konstaterar Linnea Nordin, handläggande inredningsarkitekt på PE.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.