Ett helhetsgrepp om näringslivet

1 februari 2019

Stora ytor med ledig mark, stora världsledande företag, lyhördhet och hög tillgänglighet. Så kan arbetet emot Södertäljes näringsliv sammanfattas. Här får man personlig hjälp oavsett om man söker mark eller lokal.

Södertäljes strategiska läge, med närheten till både E4:an och E20, tre flygplatser inom en timmes avstånd, den ständigt växande hamnen och tillgången på mark gör kommunen till ett viktig centrum för både logistik och näringsliv. Södertälje har gått från att vara en industristad till en attraktiv punkt för företag i alla branscher. I kommunen tar man med ett helhetsgrepp om näringslivet och utvecklar det från flera olika håll.

- Vi på samhällsbyggnadskontoret arbetar med förutsättningarna mark, bygglov, förändrade eller nya detaljplaner som motsvarar näringslivets efterfrågan i dag. Vår etableringsservice innebär att du får personlig hjälp oavsett om du söker lokal eller mark, säger Michael Johansson, Etableringsstrateg på Södertälje kommun. 

Stora områden med ledig mark

Kommunen har ett blandat näringsliv, här finns drygt 6 000 väl fungerande företag där tre av dem är världsledande, Scania, AstraZeneca, Volkswagen och även ett av Sveriges modernaste sjukhus finns här. Sjukhuset får 120 nya enkelrum och möjlighet att ta emot 2 000 fler besök i slutenvården och 7 500 fler akuta besök. I övrigt är detaljhandel, bygg, partihandel och restaurangrörelser de dominerande branscherna. Antalet företag växer hela tiden och med det växer behoven av lediga lokaler och mark. 

- Det som eftersöks mest just nu är lager och kontor till underleverantörer till våra tre stora företag, samt logistikmark säger Michael Johansson. 

När det kommer till markfrågan håller Södertälje just nu på att planlägga mark över ytterligare delar i området Moraberg, längs med E4:an som kommer att ge mark för kontor och småindustri. 

- En bergtäkt i samma område som beräknas vara klar 2022 och ge ytterligare cirka nio hektar, samt att vi tillsammans med privat aktör utreder möjligheterna att utveckla ett område i Järna, Södertuna, som ligger mycket bra intill E4.  

I området Stockholm Syd/Almnäs utvecklas ett område på drygt 1 000 hektar, där Södertälje står för 20 procent av markytan. Området utvecklas tillsammans med Nykvarn, Kilenkrysset, Catena Fastigheter, Smedberg Logistik och Stendörren Fastigheter. 

- Det är det före detta militärområdet Ing 1, som redan i dag är ett fungerande företagsområde, där de första detaljplanerna är klara och vi ligger i dag i långt framskridna diskussioner med två stora logistikaktörer gällande etablering, säger Michael Johansson. 

Bra och billig arbetskraft

Fram tills 2036 har Södertälje som mål att bygga 20 000 bostäder och staden som skall förtätas inifrån och har ett antal olika branscher och fina varumärken inom hotell, konsult, logistik som vill etablera sig och knackar på dörren. Mycket tack vare de stora världsledande företagen som finns i kommunen. För att kommunen skall fortsätta kunna utvecklas på ett bra sätt i framtiden krävs stor lyhördhet enligt Michael Johansson. 

- Vi måste kunna tillgodose näringslivets önskemål och vara lyhörda vad gäller utveckling, utbildning, infrastruktur och transport och att vi når våra mål gällande bostadsbyggandet.  

Campus Telge, KTH och Science Park Södertälje

Det nya Campus Telge, som invigdes 2018, ligger i Södertälje Science Park, ett nytt arbetsplatsområde med inriktning på forskning, innovation och utbildning kring hållbar produktion och life science.

- KTH:s  satsning i Södertälje är frukten av ett nära samarbete med såväl Scania, AstraZeneca, Södertälje sjukhus och ett flertal ytterligare företag samt Södertälje kommun säger Michael Johansson.

Högskolans expansion, och etableringen av Södertälje Science Park, har bidragit till att utvecklingen tagit en positiv vändning för staden, som genomgick en tung period på företagssidan för fem år sedan, konstaterar han.

– Det är en fantastisk framgång, att vi nu, fem år efter beskedet gällande nedläggningen av AstraZenecas forskning i Södertälje, kan glädjas åt denna storsatsning på högre utbildning, forskning och innovation. Scania utvecklas samtidigt mycket bra och AstraZeneca bygger nu ytterligare en fabrik i Södertälje. Dessutom medför denna satsning att staden rent fysiskt växer, påpekar Michael.

I närheten av vetenskapsparken byggs ett nytt område med 800 nya bostäder, affärer och verksamheter.

Trots konkurrensen från bland annat huvudstaden står sig kommunen bra på marknaden och många företag upptäcker staden. 

- Södertälje står sig mycket bra i konkurrens gentemot andra kommuner, vi arbetar mycket målinriktat med de förutsättningar vi har i kommunen. Fina företag, bra och billig arbetskraft, lokaler och mark, vi är tillgängliga och har ett fantastiskt strategiskt läge, Södertälje ligger i framkant säger Michael Johansson. 


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.