Entreprenörer viktiga förebilder i närområdet

21 maj 2024

En ny undersökning visar att fyra av fem unga tycker att entreprenörer är viktiga för sitt närområde. För att skapa trygga samhällen där unga upplever att det finns möjlighet att bo och verka behövs det lyftas och skapas fler entreprenöriella förebilder.

Bild: Ung Företagsamhet
Bild: Ung Företagsamhet

Det är Verian, tidigare Kantar Public, som har gjort en undersökning om entreprenörskap riktad mot unga i åldrarna 16-28 år. Undersökningen är gjord på uppdrag av ICA Gruppen, och i samarbete med Ung Företagsamhet Sverige där ICA-handlarnas förbunds Hakon Swenson-stiftelsen är guldpartner.

Enligt resultaten tycker hela 80 procent av de svarande att entreprenörer är viktiga för sitt närområde, och tre av fyra anser att Ung Företagsamhet bidrar till att skapa nya entreprenörer.

- Ung Företagsamhet har arbetat med att lyfta fram vikten av lokalt entreprenörskap under många år och det är glädjande att unga verkar dela denna bild. Att enbart en av fem ser sig själva som entreprenör är dock något vi måste jobba med att öka, säger Tove Jarl, vd för Ung Företagsamhet.

För ICA är det viktigt att lyfta entreprenörers betydelse i samhället och ICA har nyligen delat ut sitt årliga entreprenörspris. ICA-butikerna har en viktig roll som motor i lokalsamhället och är den första arbetsplatsen för många unga svenskar.

- Vår grund är lokala entreprenörer som driver ICA-butiker runt om i Sverige. Alla ICA-handlare är egna företagare med ett starkt engagemang för orten där de verkar och ICA-butiken är ofta en knutpunkt på orten. Butikerna skapar lokala arbetstillfällen och stöttar lokala småproducenter, säger Nina Jönsson, vd för ICA Gruppen.

Många entreprenörer har inte föräldrar som är egenföretagare utan har i stället påverkats av entreprenörer i området där de växte upp, så skolan och den lokala miljön har stor betydelse visar studier. Påverkan blir större ju starkare ungdomarna identifierar sig med förebilderna så det är viktigt att unga får möta en bredd av förebilder inom entreprenörskap.

- Enligt undersökningen är en bra affärsidé, mer mod, bättre privatekonomiskt läge och större kontaktnät de främsta faktorerna för att få fler att bli entreprenörer, allt det utvecklar unga genom Ung Företagsamhet. Därför behöver fler elever få chansen att driva UF-företag och utveckla sina entreprenöriella förmågor redan i grundskolan. Vi behöver också lyfta fram olika förebilder för att vidga begreppet och bilden av en entreprenör ytterligare, det kan till exempel både vara kända tech-profiler och den lokala ICA-handlaren eller hantverkaren, säger Tove Jarl, vd för Ung Företagsamhet.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.