Energiråd till Malmös företag

1 december 2022

Med anledning av rådande energikris erbjuder Malmö stad nu utökad kostnadsfri rådgivning till Malmös företag för att sänka deras energikostnader och minska deras klimatpåverkan. Stor efterfrågan på rådgivning på grund av de höga elpriserna ligger bakom beslutet.

– Energiutmaningarna slår hårt mot många företag i Malmö och mot den långsiktiga klimatomställningen. Vår tydliga prioritering är att värna jobben och klimatomställningen i denna tuffa period, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Från och med den 14 november erbjuder Malmö stad utökad rådgivning för företag med anledning av de höga elpriserna. Bland annat erbjuds platsbesök där man tillsammans går igenom företagets energisituation, analyserar företagets energianvändning och ger rekommendationer på åtgärder.

Genom att erbjuda Malmöföretagare verktyg som hjälper dem se över sin energianvändning stärker vi deras ekonomiska förutsättningar och arbetet för långsiktig hållbarhet i staden.

– Den rådande energikrisen påverkar Malmöborna såväl som stadens företag. Tillsammans behöver vi hjälpas åt för att ta oss igenom denna kris. Genom att erbjuda Malmöföretagare verktyg som hjälper dem se över sin energianvändning stärker vi deras ekonomiska förutsättningar och arbetet för långsiktig hållbarhet i staden, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.


Syftet är att ge stöd i energibesparande åtgärder för att minska elkostnaderna och energianvändningens klimatpåverkan. Målgrupp för rådgivningen är små och medelstora företag i Malmö inom alla branscher. Rådgivningen är kostnadsfri och oberoende och kommer ges av Malmö stads energi- och klimatrådgivare, som under hösten och vintern stärks upp med fler personer.

– Genom att erbjudas extra stöd kring att minska sin elförbrukning kan Malmös företag snabbt få lägre elräkningar och minska sin klimatpåverkan, både i närtid och på längre sikt. Det är positivt både för det enskilda företaget och för samhället, säger Stefana Hoti (MP), ledamot i kommunstyrelsen.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.