En välmående marknad

9 februari 2021

Hur mår logistikmarknaden i dessa pandemitider och vad ser man för trender framöver? Tre logistikaktörer benar ut dagens logistikmarknad och berättar om planer nu och framåt. Först ut är Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena.

Catena.jpg
Henrik Lettesjö, affärsutvecklare på Catena. Bilder: Catena

Hur mår logistikmarknaden i dessa pandemitider?

– Utöver de utmaningar som Covid-19 gett i vardagen så kan vi konstatera att logistikfastighetsmarknaden mår bra och att många har gynnats av de förändrade konsumtionsmönster och köpbeteenden som uppstått i spåren av pandemin.

Förmågan att använda ytor smart och effektivt är definitivt en framgångsfaktor.

Med en stor andel e-handelsanläggningar och många kunder som har en samhällsbärande funktion så har Catena ett bra läge och upplever ett stort efterfrågetryck.

Vad kan ni erbjuda för ytor nu och framöver?

– I Catenas nät av logistikfastigheter framträder några nav som vi tror kommer att ha stor betydelse för Skandinaviens framtida varuflöden.

Vi är olika långt i detaljplaneprocesserna på dessa positioner men ett område som vi just nu arbetar intensivt med är Stockholm Syd, bara 30 minuter från Stockholm där vi erbjuder 450 000 kvm mark i direkt anslutning till E20.

Inte långt därifrån ligger också Logistikposition Järna där vi har 1 000 000 kvm mark som vi ser stor potential. Området ligger mittemellan stambanan och E4:an och skapar den södra porten in mot Stockholm för godsflödena.

I Örebro tillskapas mark för logistikändamål med järnvägsanknytning till redan ett av  Sveriges starkaste logistiknav och i Göteborg har vi stora förhoppningar på utveckling en i det expansiva området kring Landvetter.

I södra Sverige satsar vi ytterligare i Malmöregionen – dels på Logistikposition Sunnanå, där vi planerar att bebygga ytterligare 110 000 kvm mark, men också på det nya citylogistikläget Lodgatan i Östra hamnen i Malmö där vi förbereder för nybyggnation på en markyta om 40 000 kvm. Även i Helsingborgsregionen erbjuder vi ytterligare mark för etablering, både på Logistikposition Tostarp och vid Ättekulla. 

Andra markområden som Catena förbereder för framtida logistikanläggningar finns längs Skandinaviens större transportleder, bland annat vid E-city Engelholm, i Eskilstuna, Södertälje, och Umeå.

Vad ser ni för trender framåt?

På Catena ser vi att framtidens fokus handlar om hur vi kan skapa mer hållbara logistiklösningar som på allvar utvecklar och effektiviserar det logistiska nätverket – både vad gäller funktion och lägen. Förmågan att använda ytor smart och effektivt är definitivt en framgångsfaktor. Det pratas mycket om att bygga på höjden och om solcellsanläggningar, men det finns helt klart utrymme för fler kreativa upplägg kring hur vi kan använda kringliggande mark, tak, fasad och såklart själva lokalytan på bästa sätt.

Vi tror också på fler samarbeten för att lyckas forma det bästa erbjudandet i framtiden, partnerskap med fokus på digitalisering och automatisering är exempel på det. Vi ser också att kunder prioriterar en långsiktig relation med en ansvarstagande hyresvärd över tid där ett gemensamt samarbete under avtalstiden leder till utveckling för bägge parter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.