En flexibel "cubicle"

30 januari 2020

Många ledande arbetsplatsstrateger och forskare är ense om att närheten till det egna arbetslaget är en förutsättning för god produktivitet och välmående på arbetsplatsen. ”Free seating” ska nu råda inom arbetslaget, inte över hela arbetsplatsen. Arbetslag ska arbeta i grupper i hemvister där de flesta arbetsuppgifterna ska kunna utföras, individuellt och i samarbete med andra. Zonen ska fungera för allt utom de mest koncentrationskrävande uppgifterna.

Bild: Mount Design

Med HILO kan den enskilde medarbetaren välja att skärma av sig bakom en rejält omfamnande ljudabsorbent för att i nästa stund trycka på en knapp under skrivbordet, sänka ner skärmen och öppna upp för samarbete med kollegorna.

- Den stora fördelen är flexibiliteten. HILO är en ljudabsorberande avskärmning som låter den enskilda individen ta full kontroll över sin egen arbetsro. Med möjligheten att ställa om för samarbete bejakas den så viktiga samarbetsdimensionen. Arbetsmiljön på kontoret kan optimeras för trivsel och produktivitet utan att vara en "avskärmningslabyrint, säger Ulrik Clemens von Döbeln från Mount Design, företaget bakom produkten.

Han fortsätter.

- Vår mission nu är att tillsammans med återförsäljare och branschens kontorsmiljöspecialister öka medvetenheten hos företagen om de stora fördelarna som kan uppnås med en väl optimerad arbetsmiljö ur ett individperspektiv. HILO ska ses som nyttig del av en helhet av åtgärder.

Mount Design är ett svenskt företag som producerar innovativ inredning för kontor, hotell och restaurang. Tillverkningen sker i svenska och europeiska fabriker med hållbar produktion som gemensam nämnare. HILO kom till marknaden 2019 och visas, projekteras och säljs genom återförsäljare och inredare i Sverige, Finland, Norge och Tyskland.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.