Efterlängtat beslut

19 april 2022

Här är planen som ger Mölndal dubbelt så stor stadskärna. Mölndals stad tog nyligen det efterlängtade beslutet att gå ut med Forsåkers första detaljplan på granskning. Planen innebär omvandling av det historiska pappersbruksområdet till ny stadsmiljö för tusentals nya invånare, verksamma och besökare.

Forsåker_webben.jpg
Visionsbild Vattentorget.

Kommunstyrelsen fattade beslut om att godkänna Forsåkers första detaljplan för granskning som kommer pågå mellan 7 april -15 maj i Mölndals stadshus och stadsbibliotek. Forsåker är Mölndals största stadsutvecklingsprojekt någonsin och ska knyta samman Mölndals Innerstad och historiska Kvarnbyn till en ny stadskärna. Den aktuella detaljplanen innefattar ca 1 900 bostäder, 60 000 kvm kommersiell yta, skola och förskola och ligger strategiskt placerad intill stationsläget för kommande stambanor. 


Forsåker kommer ge Mölndal och Göteborg en ny kraftkälla, som visionen för området utrycker det. En energigivande livsmiljö och ett spännande besöksmål. Besöksmålet består i 35 000 kvm industribyggnader från det historiska pappersbruket som ska växa till liv med upplevelser inom mat, scenkonst och skaparanda.

Planhandlingarna publicerades på molndal.se den 7 april. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.