E-handeln driver ytbehovet

15 februari 2021

Hur mår logistikmarknaden i dessa pandemitider och vad ser man för trender framöver? Tre logistikaktörer benar ut dagens logistikmarknad och berättar om planer nu och framåt. Nu har turen kommit till Hans Sahlin, chef logistik, Castellum.

Hur mår logistikmarknaden i dessa pandemitider?

– Logistikmarknaden mår riktigt bra även i dessa pandemitider! En av de största drivkrafterna för ytbehovet inom logistikmarknaden är e-handel, där vi under 2020 sett en makalös tillväxt inom segmentet vilket resulterat i en ökning av ytbehovet hos befintliga kunder och även en hel del nya affärer i våra fastigheter. Denna positiva tillväxt bedöms fortsätta vilket även speglas i förfrågningar kring nya projekt och ytterligare förhyrningar.

Förändringarna på logistikmarknaden under den senaste perioden är otroligt intressanta där ett par av de stora drivkrafterna är e-handelns utveckling och flytt av butiksyta till lageryta vilket påverkar efterfrågan av logistikyta positivt.

Vidare har vi sett en hel del förhyrningar relaterade till högre säkerhetslager och buffertlager där insikten om en känslig logistikkedja skapar behov av förhöjda lagernivåer.

Vad kan ni erbjuda för ytor nu och framöver?

– I Helsingborg, Långeberga, planerar vi att under 2021 påbörja byggnation av modern logistik i bästa läge och med en total yta om cirka 17 000 kvm. I Malmö, Östra Hamnen, bygger vi en centralt belägen modern logistikfastighet där cirka 5 500 kvm ännu inte är uthyrt. Ytorna finns tillgängliga från sommaren 2022. I Stockholm, Brunna, planerar vi att under 2021 påbörja byggnation av en modern logistikanläggning med en total yta om cirka 16 500 kvm.

Vi har även några vakanser i vårt befintliga bestånd. I Göteborg har vi lediga ytor på Transportgatan, 3 500 kvm. I Stockholm Norra har vi lediga ytor på Metallvägen i Rosersberg.

3 000 kvm fr o m 1 augusti. Vi har även ledigt på Tallbacksvägen 14. 3 000 kvm står ledigt från och med idag. Slutligen har vi även ledigt i Jönköping, 10 000 kvm i Torsvik kan hyras från och med april.

Vad ser ni för trender framåt?

– Förändringarna på logistikmarknaden under den senaste perioden är otroligt intressanta där ett par av de stora drivkrafterna är e-handelns utveckling och flytt av butiksyta till lageryta vilket påverkar efterfrågan av logistikyta positivt.

Konsumenternas krav på hög servicegrad och korta ledtider vilket innebär att fastigheter med ett ”Last Mile”-läge är eftertraktade och där framväxten av nya distributionsföretag och sätt att distribuera varor hem till konsument förändrat både stadsbilden och efterfrågan på lokaler.

Vidare har det skett intressant utveckling inom automationslösningar i lager vilket innebär att vi i de allra flesta nybyggnadsprojekt ser olika grad av automation som en naturlig del av logistikfastigheten.

Hållbarhetsaspekten är och kommer vara i fokus under kommande år där energieffektiva lager med solcellsinstallationer och möjlighet att tillhandahålla effektlagring är i fokus för Castellum. Att utforma logistikanläggningar som möjliggör laddning av elfordon och tankning av vätgas är en naturlig del av våra projekt, där begränsningar i elkraft ställer kav på innovativa lösningar.

Flexibilitet i avtal som ger möjlighet att våra hyresgäster kan möta en positiv tillväxt eller anpassning av förändrade volymer är en trend som vi ser där våra erfarenheter från coworking och kontorsmarknaden ger oss goda insikter om hur vi kan utveckla dessa lösningar.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.