E-handeln backar

1 mars 2023

PostNords E-barometer visar en negativ utveckling av e-handeln på helåret för första gången sedan 2006. Den totala omsättningen,136 miljarder kronor 2022, är en minskning med sju procent jämfört med året innan. Ökade omkostnader och en allmän lågkonjunktur utmanar nu företagen i konkurrensen om kunderna.

Tendenserna av en bransch i förändring har visat sig i de tre senaste rapporterna av PostNords E-barometer. E-handeln med dagligvaror backade mest av alla branscher under 2022, och minskade med 17 procent. Tappet märks på flera håll, till exempel har upphämtning av dagligvaror i butik minskat med cirka 24 procent och hemleveranser har minskat med runt 10 procent.

Det är tydligt att e-handelsföretagen behöver vara lyhörda och hålla en nära relation till sina kunder för att förstå och agera på deras behov.

- Många e-handlare har aldrig varit med om en lågkonjunktur tidigare. I oroliga tider blir konsumenter försiktigare och mer kostnadsmedvetna. Det är tydligt att e-handelsföretagen behöver vara lyhörda och hålla en nära relation till sina kunder för att förstå och agera på deras behov, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Bäst har det gått för apotekshandeln på nätet som haft en positiv tillväxt under flera kvartal och nu landar på en tillväxttakt för helåret 2022 på 19 procent. En förklaring till den positiva utvecklingen är att apoteksbranschen har lyckats behålla den stora mängd kunder som har tillkommit under pandemin; särskilt gäller detta de äldre konsumenterna. Näthandeln med kläder och skor hade en tillväxttakt med två procent och utgör tillsammans med apotekshandeln de branscher som inte redovisat negativ tillväxt.

En tredjedel av e-handelskonsumenterna uppger att de handlar mer begagnat nu än tidigare av ekonomiska skäl. Särskilt de yngre konsumenterna är tilltalade av att handla begagnat.

Modebranschen har under en tid satsat på en cirkulär affär med begagnade kläder och returvaror till lägre pris. Hemelektronikhandeln som drabbades hårt under 2022 försöker nu göra likadant. Nya företag som specialiserar sig på begagnade varor och reparerade varor inom hemelektronik växer.

- De utmaningar branschen nu upplever innebär också möjligheter. Nya aktörer med nya affärsidéer och gamla aktörer med nya lösningar kommer sannolikt att leda till en intressant utveckling av e-handeln, säger Mathias Krümmel, vd PostNord Sverige.

Rapporten finns tillgänglig här


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.