E-city Engelholm möter handelns utmaningar

5 februari 2019

Catenas ambition med E-City Engelholm är att kunna erbjuda, inte bara logistiklokaler i toppklass, utan även kompletterande kringtjänster som till exempel fotostudio och kompetensutveckling på en och samma plats.

Foto: Catena

Redan i mitten på 90-talet var Benny Thögersen på Catena på bollen om e-handel och att försöka förstå den utifrån ett logistikperspektiv. Hela handeln står nu inför en utmaning och enligt organisationen Svensk Handel beräknas upp till 11 000 butiker försvinna fram tills år 2025. Det ställer stora krav på dagens logistikfastigheter.

-  Vi på Catena är väldigt involverade och engagerade i att förstå svensk handel, och det handlar till stor del om att förstå trender och skeenden. Vi måste kunna möta handelskraven ute i verkligheten. I Ängelholm växer ett kluster fram som hanterar alla de behov ett e-handelsföretag har. Det behövs en lagerfunktion med extrem prestanda när det gäller de snabba skeendena, man måste ha kartonger att packa i, en fotostudio att fota produkter i och så vidare, säger Benny Thögersen, vd på Catena. 

Fortsatt expansion på området

I höstas tecknade Catena avtal om ett förvärv av ytterligare 600 000 kvadratmeter mark i området. Dessa ytor möjliggör fortsatt expansion på platsen till fler kompletterande verksamheter. 

- I förlängningen kan jag ser att en terminal på platsen hade varit väldigt bra, den har funktionen att ta emot godset och sedan sprida det. När man beställer på nätet vill man kunna få varan samma dag eller dagen efter, och möjliggöraren för det är att man har ett bra lager där man kan plocka varan och få ut godset snabbt från lagret och till en terminal där man sedan kan transportera det vidare. Avståndet i tid såväl som distans är avgörande. Just mindre tid man behöver för att packa och transportera, desto bättre erbjudanden kan du ge kunden, säger Benny Thögersen.

I E-city Engelholm finns både stora och små e-handelsaktörer, här finns något för alla oavsett om det handlar om att man behöver ett lager för några enstaka lastpallar eller om man behöver ett större lager för tusentals pallar. En av de större aktörerna är e-handlaren Boozt som håller till i en 43 000 kvadratmeter stor byggnad.

- Den fastigheten är helt automatiserad, en state of the art-byggnad som rymmer alla deras varor i form av kläder, skor och skönhetsvaror. Vi för löpande dialoger med dem och de har tydligt sagt att de vill fortsätta utvecklas på området, säger Benny Thögersen.

Region att räkna med

Man talar ofta om Göteborg och Örebro som de absolut bästa logistiklägena i Sverige, och stort fokus ligger också på Stockholms- och Mälardalsregionen. Men Benny Thögersen ser dock Öresundsregionen som optimalt läge. 

- Vi har fler invånare och konsumenter i vårt närområde än vad som finns i Stockholm- och Mälardalsregionen. Idag pratar man mycket om samma-dag-leverans, något som inte är möjligt om en vara skall skickas ifrån en terminal i exempelvis Mellansverige och levereras till södra Sverige, då handlar det om 8-9 timmar från det att ordern läggs tills dess att varan är hos kunden, det blir alltså en leverans över natten. 

Med E-city Engelholms läge, med närhet till både E4 och E20 når man de stora stråken snabbt och kan möta ledtiderna. 

- Som företag skall man välja E-city Engelholm därför att det ligger geografiskt logistiskt rätt och har ett stort upptagningsområde. Man når en större population och vi erbjuder flera kompletterande funktioner i vårt område. Våra fastigheter bygger på ett digitalt tänk och är extremt energieffektiva, de har bland annat solcellsanläggningar på taken och byggs på ett hållbart sätt. I ett kluster för aktörer som representerar framtidens handel så är det självklart att vi som fastighetsägare och hyresvärd skall ligga i framkant, säger Benny Thögersen.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.