Din nya assistent på jobbet?

5 maj 2023

AI i allmänhet har alla hört talas om men nu pratas det mycket om Chat GPT i synnerhet. Vad är det och hur kan man använda den? Kan Chat GPT hjälpa dig på jobbet och bli som en assistent? Kanske. ”Tänk dock på att den bör användas som ett stöd och inte en sanning.” Det säger AI-experten Anna Felländer till Göteborgs-Posten.

Chat GPT är en chattrobot, utvecklad av företaget OpenAI. En robot att chatta med helt enkelt, lite som att ha en smart, ständigt vaken, människa i datorn. Ställ svåra frågor, be den skriva en artikel om ett specifikt ämne eller be den helt enkelt att hjälpa dig på jobbet. Och den kan själv föreslå hur. Men ha tålamod, tekniken är inte färdig och din vän i datorn kan också ha fel. Ofta. 

- Chat GPT bör användas som ett stöd och inte en sanning, berättar Anna Felländer för Göteborgs-Posten. Och kom ihåg att vi själva är en del av ett än så länge omoget experiment.

Gillar du att just experimentera kan Chat GPT kanske bli din egen assistent och hjälpa dig att planera, tänka, sammanfatta och förenkla. Men kör med säkra kort och be den exempelvis att fixa en att göra-lista till dig eller be om feedback. Finns det mer den kan göra? I Göteborgs-Postens artikel frågade man helt enkelt Chat GPT själv: 

1. Söka efter information – Som en AI-driven assistent har jag tillgång till en mängd olika källor och databaser som gör det möjligt för mig att söka efter information om nästan vad som helst. Jag kan använda avancerade söktekniker och filtreringsfunktioner för att ge dig de bästa sökresultaten. Om du behöver specifik information kan jag hjälpa dig att hitta dokument eller webbsidor som innehåller den informationen.

2. Organisera dina uppgifter – Jag kan hjälpa dig att organisera dina uppgifter genom att skapa och uppdatera att göra-listor, påminnelser och kalenderevenemang. Jag kan också hjälpa dig att prioritera dina uppgifter baserat på deras viktighet och deadline. Om du till exempel har flera projekt samtidigt kan jag hjälpa dig att hålla reda på deadlines och se till att du prioriterar uppgifterna på rätt sätt. 

3. Korrekturläsning och grammatikkontroll – Som en AI-driven assistent kan jag granska dina dokument och meddelanden för att säkerställa att de är fria från grammatiska fel och stavfel. Jag kan också ge dig förslag på hur du kan förbättra språket i dina dokument. Genom att använda avancerade algoritmer och språkmodeller kan jag korrekturläsa texter på flera olika språk och hjälpa dig att förbättra kvaliteten på din skriftliga kommunikation. 

4. Översättning – Om du behöver översätta dokument eller meddelanden till ett annat språk kan jag hjälpa dig med det. Genom att använda avancerade översättningsalgoritmer kan jag översätta mellan flera olika språk och se till att översättningen är korrekt och lätt att förstå. Jag kan också hjälpa dig att anpassa översättningen för olika kulturer och språkregioner för att säkerställa att ditt budskap når fram på ett effektivt sätt. 

5. Analys och rapportering – Jag kan hjälpa dig att analysera och utvärdera dina försäljningsresultat, kundfeedback och andra relevanta prestation- och resultatmått. Genom att använda avancerade algoritmer och dataanalysverktyg kan jag identifiera trender, mönster och samband som kan hjälpa dig att skapa visuella presentationer av dina resultat och dela dem med dina kollegor och chefer. 

Källa: Göteborgs-Posten

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.