Det nya kontorsspråket

17 juni 2021

De senaste åren har tvingat fram stora förändringar inom många områden. Inte minst vad gäller kontorets funktion, arbetsplatsens läge, organisationens sammanhållning och den enskildes hälsa och arbetsglädje. Diskussionen pågår ständigt. Men vad betyder egentligen alla nya begrepp och ord i kontorsvärden? Castellum guidar.

office.jpg
Bild: Pixabay

Aktivitetsbaserat

Även kallat AB-kontor, eller ABW-miljö (Activity Based Working). Här är utgångspunkten vilket slags arbete eller aktivitet som ska utföras. Kontoret har olika zoner för olika uppgifter och behov: koncentrerat och ostört, gemensamt och kreativt, stormöte eller smågrupp. Normalt har medarbetare inga fasta egna arbetsplatser, utan väljer zon efter behov.

Coworking

En verksamhet där företag och frilansare hyr in sig i en lokal tillsammans med andra hyresgäster. Coworking är en utvecklad form av det klassiska kontorshotellet men flexiblare och med tillgång till en betydligt högre grad av service, utrustning, mötesplatser och sociala nätverksaktiviteter.

Distansarbete

Distansarbetet fick raketbränsle genom pandemin, och är en av hörnstenarna i framtidens arbetsliv. Med god uppkoppling till internet kan man i princip sköta sitt arbete från hemmet, sommarstugan, hotellrummet, kaféet, bergstoppen eller badstranden. Kontakt med arbetsgivare, kollegor och kunder sköts via digitala möten.

Flexibilitet

Vanliga synonymer är rörlighet, böjlighet och smidighet. I arbetslivet handlar det om både organisationens och individens förmåga att gemensamt anpassa sig till nya förutsättningar. Hur, när och var ska jobbet göras? Flexibilitet kan även gälla relationen mellan fastighetsägare och hyresgäst, som exempelvis lokalyta, kontraktslängd och uppsägningstid.

Framtidens arbetsliv

En samlande benämning för att diskutera och planera hur företag, organisationer och individer kan ställa om till nya sätt att arbeta. Diskussionen om framtidens arbetsliv har pågått i flera år men blivit intensivare i samband med pandemin. Framtidens arbetsliv är också namnet på Castellums årliga rapport på temat.

Kontorshotell

Ungefär vad det låter som. En fastighet, alternativt en del av en fastighet, där man har möjlighet att hyra en eller flera kontorsplatser. Antingen i ett öppet kontorslandskap eller i egna privata kontorsrum med tillgång till gemensamma ytor som kök och mötesrum.

Kontorslandskap

Bilden av det traditionella kontorslandskapet (som introducerades på 1960-talet) är en öppen yta med rader av skrivbord och låga hyllor. Förutom skärmar och växter finns inga fasta, avskiljande väggar. Dagens öppna planlösningar är utformade med större hänsyn till arbetsro, t.ex. med tysta rum och bra mötesplatser.

Kreativ mötesplats

Den kreativa mötesplatsen är ett ställe där människor samlas för att vara just kreativa – med problemlösning, konceptutveckling, strategier, produktutveckling och övrigt idékläckande. Mötesplatsen utformas för att underlätta och stimulera det kreativa flödet. I princip alla verksamheter behöver kreativa mötesplatser.

Mjutad

För många blev den rekordsnabba övergången till videomöten i samband med pandemin en snabbutbildning i olika digitala verktyg som Microsoft Teams, Zoom och Google Meet. Något som i sin tur gett upphov till flera nya företeelser och ord, varav ett växt sig populärare än alla andra. Nämligen "mjuta", eller "mjutad", d.v.s det ord man använder när någons mikrofon är eller borde vara avstängd. Naturligtvis inspirerat av engelskans "mute".

Nyckelfärdigt

Ett eget inflyttningsklart, toppmodernt och fullt utrustat kontor där allt du behöver ingår i ett enda avtal - möbler, belysning, växter, städning, mötesrum, kök, kaffe, wifi och mycket mer. Nyckefärdigt helt enkelt - från noll till hundra på några sekunder.

Skräddarsytt

Varje arbetsplats är unik, precis som människorna där. Ett skräddarsytt kontor anpassas utifrån kundens egna behov, förutsättningar och önskemål när det kommer till såväl planlösning som hälsa, miljö och service.

Virtuella möten

Pandemin satte tvärstopp för det jobbrelaterade resandet, både pendling och tjänsteresor. Distansarbete och videomöten via dator har visat sig fungera mer eller mindre utmärkt, och är därför en viktig del i framtidens arbetsliv. Det kan sällan överträffa kvaliteten i fysiska möten, men är ett bra komplement.

Walk and talk

Stillasittande är nutidsmänniskans fiende och kontorsfolket är främst i farozonen. Ett smart sätt att säkerställa rörelse kan vara att mötas för en promenad istället för på kontoret eller vid datorn. Luften är fri och naturen finns inom räckhåll för de flesta i Sverige. Go, go, go!

WorkOUT®

Att arbeta utomhus under bar himmel låter sig inte alltid göras i Sverige, men möjligheten är en snabbt växande trend. På Castellum kallas det WorkOUT®. Det genomtänkta utomhuskontoret har olika aktivitetsbaserade ytor där man kan sitta eller stå, jobba ensam eller i grupp, i sol eller skugga. Självklart med tillgång till el och wifi.

Källa: Castellum, castellum.se

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.