Det nya kontoret

7 januari 2021

Vi bad tre experter om hjälp att sia om hur 2021 kommer att se ut när det kommer till våra kontor. Hur har pandemin påverkat, skymtas någon specifik trend framöver och vad ska man egentligen tänka på när man inreder ett sprillans nytt kontor eller väljer att uppdatera ett befintligt? Först ut är Henrik Axell, Next Office Concept Manager på Kinnarps.

kinnarps.jpg
Fotograf: Mattias Hamrén

Ser du någon tydlig trend inom kontorsinredning och arbetsmiljö 2021?

– Vi ser att det kommer bli vanligare med distansarbete vilket såklart kommer påverka både hur vi jobbar och hur vi designar våra kontor. Vi kommer behöva omdefiniera vad kontoret ska göra och hur det bäst kan stötta verksamheten och ett mer flexibelt arbetssätt. Hållbarhet och cirkularitet har varit trender vi sett i några år men hittills har det mest varit drömmar och visioner. Nu börjar vi se intressanta lösningar inom flera industrier och det kommer genomsyra hur vi inreder våra kontor också.

Vi kommer behöva omdefiniera vad kontoret ska göra och hur det bäst kan stötta verksamheten.

Hur påverkar coronakrisen våra kontor nu och framöver?

– Just nu är det många i Sverige som arbetar hemifrån och för vissa har det fungerat bra, men man får inte glömma att alla inte har samma möjligheter att kunna arbeta koncentrerat och fokuserat hemma. För vissa kommer kontoret bli mer av en mötesplats dit man kommer för att samarbeta och mötas medan hemmakontoret blir platsen för individuellt arbete. För andra har det varit svårt att arbeta hemma och för dem kommer det bli ännu viktigare att skapa ytor för individuellt arbete med högt fokus.

Det vi saknar mest när vi arbetar hemifrån är det personliga mötet, det är något speciellt i att träffas fysiskt som är svårt att få till digitalt. Samtidigt har många digitala möten fungerat riktigt bra, det handlar om att skapa en bra balans mellan fysiska och digitala möten som främjar effektivitet, kreativitet och innovation.

Vilka tre tips skulle du vilja ge i samband med att man inreder ett nytt kontor eller uppdaterar ett befintligt?

1. Ta fram en vision och tydliga mål för verksamheten och  involvera all personal i projektet. När man tar tillvara på olika erfarenheter och upplevelser samt tillgodoser olika behov blir slutresultatet alltid bättre. 

2. För att skapa ett framgångsrikt kontor måste inredningen och miljöerna utformas enligt kartlagda aktiviteter och arbetsmetoder och sätta både individen och verksamheten i fokus.

3. För att utnyttja kontoret på bästa sätt och skapa en bra arbetskultur måste man ange tydliga riktlinjer för både arbetssätt och hur miljöerna på kontoret ska användas. Det är också viktigt att skapa riktlinjer för arbete på distans. Spelreglerna måste vara dynamiska och kunna anpassas till förändrade förhållanden.

Henrik Axell, Next Office Concept Manager på Kinnarps. 
Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.