"Det gamla kontoret har blivit ännu äldre"

23 november 2020

Coronapandemin som svept över världen har inte bara förändrat var vi jobbar utan även hur vi jobbar. Allt fler företag söker flexibla hyresavtal framför statiska hyresavtal för att kunna få mer frihet och flexibilitet. – Vi är nu mitt i en transformation av kontorsmarknaden som vi skulle kunna kalla för en kontorsrevolution, säger Håkan Jeppsson, vd för Convendum.

Coworkingaktören Convendums historia daterar sig tillbaka till 2012 då Håkan Jeppsson fördjupade sig i digitaliseringens effekter på samhället i allmänhet och i synnerhet arbetslivet. Han tittade också på teknikutvecklingens effekter på fastigheter och kontorshyresmarknaden som han identifierade som en utvecklingsbar marknad.

– Vid den tidpunkten letade jag efter en ny affärsmodell och en ny affärsidé som jag ville ägna mig åt framåt. Fram till 2015 arbetade jag, med hjälp av några kollegor, fram en affärsmodell till ett nytt företag, det var tre års förberedelser med analys, planering och strukturellt arbete, säger han. 

Ett år senare, i mars 2016, öppnades Convendums första coworkingenhet på Regeringsgatan 48 i Stockholm. De har nu växt till att ha totalt 13 enheter och ytterligare fyra i produktion. Fokus ligger på Stockholm, där Convendum har sin hemmamarknad, men man har även en enhet i Göteborg. Convendums standardenhet är på 5 000 kvadratmeter och innehåller ca 1 000 arbetsplatser plus öppna coworkingplatser, lounger och konferenscenter. 90 procent av kunderna hyr ett fysiskt kontor.

– Under nästa femårsplan kommer vi etablera ytterligare 20 enheter och vi kommer fortsätta fokusera på Stockholm men utöka i Göteborg och öppna en i Malmö. Efterfrågan får visa det, säger Håkan Jeppsson.

Flexibla hyresavtal

Convendum erbjuder all inclusive kontor för mestadels mindre företag men numera även större företag. All inclusive innebär att det är kontor i premiumklass som har alla hygienfaktorer, möbler, teknik och den dagliga servicen som behövs på ett kontor. Som medlem hos Convendum får man inte bara tillgång till den enhet där man har sin bas, man får möjligheten att röra sig fritt mellan de olika enheterna, även de som ligger i en annan stad. 

– Utöver detta har man har flexibla hyresavtal som löper på men med en kortare uppsägningstid än vad man normalt har. Här och nu är det fler företag som söker flexibla hyresavtal framför statiska hyresavtal, och det är fler företag som vill göra om fasta lokalkostnader till rörliga kostnader. De inser att man kan hyra kontor som en tjänst, man måste inte driva sitt kontor alldeles själv. Tidigare har det varit det enda alternativet, säger Håkan Jeppsson.

För många företag kan en sådan här lösning bli billigare än att ha ett kontor med fasta avtal, även om det såklart beror på vad man jämför med. 

För samma pengar får man mycket mer.

– I genomsnittsfallen sänks kostnaden med 25%, men det viktiga är att det inte kostar mer i alla fall. Är det kostnadsneutralt så får man tänka på att man får flexibiliteten och bekymmersfriheten på köpet, och access till väldigt många andra platser. För samma pengar får man mycket mer.

Förändrat vårt arbetssätt

I början av Coronapandemin påverkades Convendum negativt. Marknaden blev stillastående och en del kundföretag blev oroliga och sa upp sina hyresavtal. Men vid halvårsskiftet vände det och man ser nu istället en positiv trend.

–  Flera av de som sagt upp sina hyresavtal har tagit tillbaka dem och sedan har det tillkommit en väldigt massa nya kunder. Det har sin grund i att några större trender har fått en acceleration på grund av pandemin, säger Håkan Jeppsson.

Makrotrenderna som driver kontorsmarknaden är digitalisering, urbanisering, automatisering och robotisering. Vi har gått från att vara stationära till att bli mobila. På grund av pandemin har vi tvingats bli mer flexibla, jobba på distans och lära oss att nyttja digitala tjänster. 

Det gamla kontoret har blivit ännu äldre.

– Pandemin har en gång för alla tagit död på det gamla klassiska 9-17 kontoret, där den fysiska närvaron är lika med att man gör någonting. Den gamla föreställningen som är ett arv från industrialismen, med stämpelklockan där man mätte produktivitet med närvaro, stämmer inte in i dagens arbetsliv. Man kan säga att det gamla kontoret har blivit ännu äldre i och med Corona och vi går in i en ny era där kontorsrevolutionen kommer svara upp mot de nya behoven av flexibilitet och mobilitet, säger Håkan Jeppsson.

– Tidigare fick vi åka till kontoret om vi skulle jobba, vi kunde inte ta hem den stationära datorn. Nu är vi mindre beroende av tid och plats och vi kan röra oss mer. Om hela samhället och arbetsmarknaden blir mer mobil och rörlig påverkar det våra behov. Då passar inte de statiska lösningarna in i de flexibla och rörliga behoven, fortsätter han.

Håkan Jeppsson tror att företag framöver, i större utsträckning, kommer att köpa sitt kontor som en tjänst av en operatör som Convendum eller liknande. En del av de anställda som är mer stationära, kommer att sitta på kontoret för att det gynnar arbetsuppgifterna.

– Resterande anställda som är mer mobila kan röra sig inom ramen för det system av enheter vi har byggt, tillsammans med viss grad av hemarbete. Vid de tillfällen då företagen måste samla alla medarbetare blir våra konferenscenters en avgörande komponent.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.