Den skånska lågkonjunkturen

30 maj 2023

Bilden av den skånska konjunkturen är splittrad. Samtidigt som arbetsmarknaden fortsätter att överraska prognosmakarna, har bostadsbyggandet kraftigt bromsat in i Skåne. Det visar rapporten Skånsk konjunktur som Øresundsinstituttet har tagit fram på uppdrag av Sparbanken Skåne.

Enligt näringslivscheferna i Skånes kommuner fortsätter industrin att gå starkt, med god orderingång och stark efterfrågan — men orosmoln finns inför hösten. Bostadspriserna har under våren stigit svagt på flera håll i länet och den stora prisnedgången under fjolåret ser ut att ha planat ut. Hushållen är fortsatt pressade av hög inflation och högre räntor vilket gör att reallönerna väntas minska även i år. Samtidigt har hushållens kostnadsökningar för livsmedel, el, drivmedel och boräntor backat tillbaka något efter det senaste årets kraftiga fördyringar.

Pandemi, krig och ett nytt geopolitiskt läge har snabbt ändrat såväl de ekonomiska som politiska förutsättningarna i världen. Osäkerheten kring de ekonomiska utsikterna är därför genuin. Även om inflationstakten nu också ser ut att ha toppat i Sverige, kommer den höga inflationen fortsätta att försämra hushållens köpkraft i år.

Riksbanken väntas höja styrräntan ytterligare, även om toppen väntas vara nådd i juni/september. Samtidigt ser fallet i bostadspriserna ut att ha stannat av under de senaste månaderna. Frågan är om det värsta snart är över eller om vi har en tuff höst framför oss? I Sverige tar byggbranschen och sällanköpsvaruhandeln mest stryk i dagsläget medan många industriföretag presenterat starka bokslut och arbetsmarknaden i bland annat Sverige och Danmark visat sig vara oväntat stabil.

I Skåne får detaljhandeln och besöksnäringen stöd av en växande ström av danska besökare som lockas av den låga svenska kronkursen som gör att det endast kostar 66 danska ören att växla till sig en svensk krona. Dansk konjunktur utvecklas för närvarande bättre än den svenska och sysselsättningen i Danmark fortsätter att slå nya rekord.

Läs analysen här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.