Dela kontor på Mindpark

8 september 2020

En ny trend är här. Inom coworking har delade skrivbordsplatser, så kallade hotdesks eller flexdesks, funnits sedan starten. Men i samband med Corona, och den ökade andelen distansarbete, har en ny trend dykt upp: att dela kontorsrum med andra företag på olika veckodagar.

Den här nya trenden, att dela ett kontor med andra bolag, är något som dykt upp nu när företag måste fundera på hur de ska jobba framöver.

Inom coworking har det tidigare funnits så kallade hotdesks eller flexdesks, alltså skrivbordsplatser eller öppna arbetsplatser som kan delas. Men att dela hela kontor som går att stänga om sig är en helt ny trend.

FlexOffice på Mindpark

På Mindpark, en av Sveriges största coworkingaktörer, har man börjat testa detta under namnet FlexOffice. Och det är just det, ett sätt att ha ett mer flexibelt kontor.

– Det handlar inte om att det behöver vara just en dag i veckan, det kan även vara två eller tre, men grundtanken är att dela kontorsrum med ett eller flera andra företag, säger Karsten Deppert, communityansvarig på Mindpark.

Det handlar inte om att det behöver vara just en dag i veckan, det kan även vara två eller tre, men grundtanken är att dela kontorsrum med ett eller flera andra företag.

Efterfrågan har kommit främst från företag som arbetat mycket remote de senaste månaderna. De upplever att kontor ”på heltid” inte behövs, och att ses endast några dagar fungerar lika bra – eller till och med bättre.

– För oss har det snarare blivit effektivare i att inte ses varje dag. Men att aldrig ses fungerar inte heller, vi behöver träffas för att få en bra teamkänsla, säger Patrik på PlugnTrade, baserad i Skåne.

För coworkingspaces som har kontor att erbjuda är delade kontor en lösning som är relativt enkel. Just på Mindpark, som är den största coworkingaktören i Skåne, kan lösningen erbjudas på flera platser, något som gör det ännu smidigare för bolag.

– Vi tror på att erbjuda företag kontor i olika städer, olika dagar. Vi har till exempel ett företag som har anställda utspridda på flera orter och för dem är att ses i olika städer en lösning för att få ihop teamen.

– Att ha hela kontor som går att dela, och inte bara ”desks”, det vill säga skrivbordsplatser, är attraktivt bland just större bolag och teams, berättar Kartsen Deppert vidare. Just för att det går att dela känslig information, eller ha diskussioner, utan att det stör andra.

Fortsättning av  delningsekonomin

På ett sätt är den här lösningen bara en logisk fortsättning av den pågående trenden med delningsekonomin, menar Karsten Deppert.

– Detta har egentligen gått att göra hela tiden, vi utforskade tanken redan för några år sedan. Då nappade ingen, men nu verkar bolag vara redo för detta på ett helt annat sätt. Och givetvis beror det mycket på grund av Corona och den situation vi befinner oss i nu.

Även bättre för klimatet

Att hyra kontor endast någon dag i veckan minskar också ett företags klimatavtryck. Att inte behöva vara inne på kontoret varje dag innebär mycket mindre utsläpp, speciellt för de som brukar ta bilen. Men det finns ännu större effekter.

– Många vet kanske inte detta men just att bygga hus, i framförallt betong och stål, tar väldigt mycket resurser och har en hög klimatpåverkan. Kan man på detta sätt istället använda befintliga hus bättre, och kanske bygga färre nya hus, är det en stor vinning för miljön.

Testas under hösten

Mindparks FlexOffice-koncept ska testas nu under hösten. Både på några av de befintliga anläggningarna men också på Mindparks nyaste coworkingspace, som öppnar i centrala Malmö under hösten.

– Vi har alltid testat nya saker och detta känns naturligt att fortsätta utforska grundligt. Baserat på de samtal vi haft med olika aktörer är detta något som intresserar väldigt många, avslutar Karsten Deppert.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.