De vill utveckla Ringön

16 februari 2021

Västprojekt har nyligen tillträtt ytterligare två fastigheter på Ringön i Göteborg och utökar därmed sin närvaro i området. Sedan tidigare äger man sex fastigheter på Ringön, bland annat genom förvärvet av Ringökajen.

Ringön.jpg
Bild: Västprojekt

Ringön är under stark utveckling, strategiskt beläget längs Göta Älv och E6/E45.

- Vi kan tacksamt konstatera att vi under 2020 gjorde flertalet stora uthyrningar för våra fastigheter på Ringön, vilket är väldigt kul. Kommande år kommer utvecklingen av fastigheterna på Ringön att fortsätta och flera intressanta uthyrningar kommer att ske, säger Robert Eriksson, på Västprojekt. Historiskt har vi ägt och äger fortfarande fastigheter i flertalet kranskommuner till Göteborg. Fastigheterna är i en utvecklingsfas för tillfället och håller på att förberedas inför försäljningar. Vi ser verkligen fram emot 2021 och vår målsättning under året är att växa ytterligare och stärka vår position i Göteborg.

Vi håller Ringön väldigt kärt och dessa fastigheter kommer att bli bra komplement till vårt övriga bestånd på Ringön. 

- Det är naturligtvis högintressant att få vara med och hjälpa till på denna expansiva resa som Västprojekt gör och vi ser med stor spänning fram emot 2021 och att utveckla vårt samarbete med Västprojekt, säger Niklas Wählisch, transaktionsrådgivare på Kommersiella Fastigheter i samarbete med Swedbank.

-  Vi håller Ringön väldigt kärt och dessa fastigheter kommer att bli bra komplement till vårt övriga bestånd på Ringön. Det senaste förvärvet innehåller ytterligare två fina och välförvaltade fastigheter som ska bli kul att ta över och fortsätta att utveckla, avslutar Robert Eriksson, på Västprojekt.

På Ringön samsas idag olika verksamheter sida vid sida. Denna mångfald ska tas till vara och stärkas. Området ska utvecklas av egen kraft samtidigt som utrymme ges för ett näringsliv med både spets och bredd. Spänningsfältet mellan det nya i Frihamnen och det befintliga på Ringön är viktigt för den utvecklingen. Här ska finnas både gammalt och nytt, dyrt och billigt. (Ur ”Vision Älvstaden – Ringön")

Merparten av fastigheterna på Ringön är upplåtna med tomträtt, vilka har förlängts till 2044. Därigenom har Göteborgs Stad möjliggjort en spännande organisk tillväxt på Ringön.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.