De vill utveckla i Jönköping

7 juni 2022

Fastighetsbolaget Hamhus har förvärvat fastigheten Hackspetten 7 på Väster i centrala Jönköping vid Juneporten av Svenska Alliansmissionen. Svenska Alliansmissionen har ägt fastigheten i över 100 år.

Ulf Häggqvist, Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen, och Simon Harrius, VD Hamhus. Bild: Hamhus
Ulf Häggqvist, Missionsföreståndare Svenska Alliansmissionen, och Simon Harrius, VD Hamhus. Bild: Hamhus

Fastigheten är en blandfastighet byggd 1964 med butiker, kontor och bostäder. Den totala uthyrningsbara ytan är drygt 5 000 kvadratmeter. Fastigheten har även ett positivt planbesked för att utveckla fastigheten och detaljplanearbetet beräknas påbörjas 2022.

– Genom förvärvet flyttar vi fram vår position på Väster i Jönköping ytterligare. Det händer väldigt mycket på Väster nu och vi vill vara med och utveckla stadsdelen vidare, säger Simon Harrius, VD på Hamhus.

Hamhus har i och med förvärvet ett kluster om fyra fastigheter på Västra Storgatan och det är även där som Hamhus kontor är beläget.

– Vår största prioritet är nu att fylla den vakanta ytan i bottenplan, lokalen har varit tom en tid och vi vill fylla den med relevant innehåll. Det finns många tänkbara användningsområden förutom att fortsätta med matbutik. Vi på Hamhus är även glada över att säljaren genom sitt huvudkontor kommer att stanna kvar som hyresgäst på ett långt hyresavtal.

Svenska Alliansmissionen är säljare och har ägt fastigheten i över 100 år.

– Hackspetten 7 har varit en fantastisk tillgång för vår rörelse under en lång tid. Nu har vi gjort bedömningen att fastigheten utvecklas bäst i annan regi och vi ser positivt på att Hamhus med sitt goda rykte och sin lokala närvaro blir ny ägare och hyresvärd, säger Ulf Häggqvist, missionsföreståndare för SAM.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.