De stora utmaningarna

9 november 2021

Hur ska framtidens arbetsplats se ut och användas? Hur ska IT och digital infrastruktur stötta bolagets affär? Detta är några av de frågeställningar som Nicholas Jessen stöter på dagligen som en av Colliers experter inom Project Management. Nicholas har gedigen erfarenhet inom abetsplatsutveckling, projektledning och arbetsplatsstrategi. Här berättar Nicholas berätta om de största utmaningarna just nu.

colliers.jpg
Bild höger: Nicholas Jessen, Colliers.

Vilken är den största utmaningen inom Project Management just nu? Vi ser en enorm efterfrågan på arbetsplatsutveckling och förändringsledning hos våra kunder i spåren av Covid-19. Utmaningen för våra kunder är att hitta en lösning som passar just dem. Det diskuteras flitigt i olika forum gällande kontorets syfte, hur det ska användas och hur ofta man ska jobba rent fysiskt på kontoret.

”Det nya normala” är en hyperaktuell fråga och vi har ännu inte hunnit se några tydliga resultat på uppdelningen. 

Många företag kommer till oss med utmaningar kring arbetssätt och strategi för arbetsplatsen, hur ska vi dimensionera kontoret? Hur skapar vi flexibilitet? Hur ska vår IT och digitala infrastruktur stötta vår affär? Behöver vi uppgradera och bygga om IT och teknik i mötesrum för att stötta nya arbetssätt? Hur många kommer vi kunna vara på kontoret samtidigt? Kan vi minska ytan? Hur vet jag om mitt team är inne på kontoret?

Vi vill framhäva att det inte finns några enkla svar på dessa frågor, alla bolag är olika och man behöver arbeta med att se över sitt arbetssätt, sin företagskultur och sin verksamhets mål och visioner.


Vanligaste frågan ni får från företag?

Vad ska kontoret ha för funktion och innebörd post Covid-19?

Största skillnaden nu jämfört med innan Covid-19?

Undersökningar visar att innan pandemin arbetade cirka 10 % hemifrån och under pandemin cirka 70 % hemifrån. ”Det nya normala” är en hyperaktuell fråga och vi har ännu inte hunnit se några tydliga resultat på uppdelningen. Snarare blir det ännu tydligare att det inte kommer att finnas ett svar utan det är kopplat till vad just den specifika verksamheten behöver. En tydlig trend är att vi ser ett skifte från att man tidigare pratade mycket om yta, förtätning och optimering av arbetsplatser till att idag prata mer om individens och organisationens faktiska behov och mer mjuka värden. Och givetvis ett högt tryck på tekniska lösningar för digitala möten, hybridmöten samt tekniska stöd för medarbetaren såväl för organisationen.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.