De mäter hur kontoret påverkar fysisk och mental hälsa

12 april 2024

Castellum har blivit utvalda att få testa världens första NeuroDesign Index (NDIX). NDIX är ett nytt forskningsbaserat verktyg som mäter hur byggda miljöer påverkar människor psykologiskt och fysiologiskt.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Genom denna pilotstudie kommer Castellum att få nya insikter för att ytterligare optimera sina fastigheter. Den första pilotstudien genomförs nu på Castellums kontor i Värtahamnen som är utformat efter neurodesignprinciper.


– I Castellums årliga undersökning, Framtidens Arbetsliv, framgår det att medarbetare efterfrågar arbetsplatser som främjar välbefinnandet. Vi ser även att de arbetsplatser som erbjuder möjlighet till rörelse och fysisk aktivitet har nöjdare medarbetare. Möjligheten att få prova detta verktyg som NeuroDesign Indexet utgör, är spännande för att på ett mer vetenskapligt sätt kunna mäta vilka miljöer som bäst främjar psykisk och fysisk hälsa på en arbetsplats, säger Heléne Lidström, arbetsplatsstrateg på Castellum.


– Vi ser ett ökat intresse från fastighetsbranschen att förknippas med neurodesign, men tyvärr har det blivit vanligt förekommande att det man refererar till i branschen inte har forskningsbaserat underlag för att kvalificeras som neurodesign. Castellum är en stor fastighetsägare i Norden med ambitioner på området och därför erbjuds de nu att delta i studien, säger Isabelle Sjövall, Neurodesigner och hjärnforskare på Institute of Behavioural Neuroscience, University College London (UCL).


Det nya indexet syftar till att på ett korrekt, rättvist och oberoende sätt mäta kvaliteten på de miljöer människor befinner sig i och utvärdera hur de påverkar människors hälsa, välbefinnande, kognition och kreativitet. Indexet är också utvecklat för att hjälpa till att identifiera hur miljöfaktorer kan förbättras på ett kostnadseffektivt sätt.


– Vi månar om att erbjuda våra medarbetare kontor och arbetsmiljöer där man mår bra med möjlighet till såväl gemenskap och kreativitet som fokus. Denna undersökning är ett bra komplement till våra egna medarbetarundersökningar, utifrån vår ambition att tillsammans forma framtidens hållbara vardag när det kommer till både mental och fysisk hälsa,  säger Hanna Brandström, Head of People and Culture, Castellum AB.


Projektet med framtagandet av det nya verktyget finansieras av Vinnova och projektdeltagare är Folkhälsomyndigheten, Boverket, Neuro & Design Scandinavia AB och RISE Research Institutes of Sweden, där den sistnämnda leder ett arbete med att etablera det vetenskapliga fältet i Sverige.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.