De genomlyser handeln

31 oktober 2023

Den senaste butikskartläggningen från HUI visar att det totala kedjebutiksbeståndet i Sverige minskade med 20 butiker, vilket är ett trendbrott mot tidigare år. Lågprishandeln fortsätter växa och står för störst andel av butiksöppningarna, medan klädhandeln är den bransch som upplevt det största tappet i antalet kedjebutiker.

HUI Research har med finansiering från Handelsrådet tagit fram en genomlysning av Sveriges butiker, där butikshandelns struktur och utveckling i Sverige kartläggs. Den senaste butikskartläggningen visar att det totala butiksbeståndet i Sveriges kedjor minskade med 20 butiker under år 2022, vilket motsvarar ett tapp på 0,3 procent. Färre butiker har stängt än tidigare år men antalet butiker som öppnat är i linje med i fjol.


- För första gången sedan 2019 ser vi en kraftig minskning i antalet stängda butiker. Även om butiksbeståndet fortsätter att minska under 2022 går utvecklingen nu i långsammare takt, vilket visar att de fysiska butikerna även fortsättningsvis spelar en viktig roll för handeln, säger Emma Hernell, vd på HUI.


Likt i fjol fortsätter lågprishandeln växa och vara det segment inom den fysiska handeln som expanderar mest. Ungefär var femte butik som öppnat under året var inom lågprishandeln. Klädhandeln är den bransch som haft den största nettominskningen i antalet butiker mellan 2017 och 2022. Totalt har kedjebutiksbeståndet i klädhandeln minskat med 760 butiker under perioden. Var femte butik som stängde under 2022 var en klädbutik.


- Trots att butiksbeståndet i klädhandeln har minskat under året är antalet stängda butiker betydligt färre än i fjol. Efter pandemin har det funnits ett uppdämt behov av att uppdatera sin garderob, vilket har ökat efterfrågan i klädhandeln. Detta i relation med att kedjorna strategiskt stängt butiker kan ligga till grund för utvecklingen vi ser i butiksbeståndet, säger Michaela Dagher, analytiker på HUI.

 

All data från undersökningen finns här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.