De bygger framtidens Uppsala

12 maj 2021

Atrium Ljungberg är bäst på stadsutveckling, något de har möjlighet att ägna sig åt fullt ut i Uppsala. Visionen är att utveckla Gränbystaden till en urban stadskärna och genom köpet av Ångkvarnen och Mejeriet ska även närvaron i city stärkas med både kontor och publika bottenvåningar.

Atrium Ljungberg har redan genomfört en rad stora utvecklingsprojekt i Gränbystaden, alla med syfte att skapa en attraktiv och levande stadsbild med en blandning av kontor, handel, bostäder, service och kulturverksamheter.

– Vår vision är att utveckla Gränbystaden till en attraktiv och levande stad där allt ligger vägg i vägg, berättar Cristoffer Högberg, affärsutvecklare, Atrium Ljungberg. Vi har en stor fördel eftersom vi redan äger handelsplatsen, nu vill vi addera stadsmässiga värden och funktioner runt den.

Och det blir både bostäder och kontor. Även i norra Gränbystaden har Atrium Ljungberg möjlighet att inom befintlig detaljplan utveckla cirka 5 000 kvm BTA för kontor och handel.

Gränbystaden i fokus

Enligt översiktsplanen, som sträcker sig fram till 2050, ska Uppsala bestå av fem stadsnoder i framtiden – Börjetull, Gottsunda, Södra staden, city och Gränbystaden. Gränbystaden ligger två kilometer från Kungsgatan i centrum och rymmer ett område från E4:an och Bärbyleden i norr till Vaksalagatan i söder. Och dessutom intill Uppsalas näst största bussnod med 770 dagliga avgångar.

– Gränbystaden är perfekt för den typen av stadsutveckling som vi vill ägna oss åt, precis som vi gjort i Sickla och som vi kommer att göra i Slakthusområdet i Stockholm, konstaterar Cristoffer Högberg. Här vill vi skapa en väl integrerad stad med handel, service, kultur och bostäder.

Och kontor. Atrium Ljungberg planerar även för kontorskvarteret Spiro som kommer att länka ihop bostadsstråket Östra Sala backe med Gränbystaden galleria. Projektet om totalt cirka 20 000 kvm har ritats av CF Møller Architects, som även varit med och utformat konceptet och erbjudandet. Byggnaden får vacker växtlighet i entrén, luftiga ytor och takterrasser.

– Spiro kommer att ligga precis vid porten till Uppsala stad, intill Gränbystadens hela utbud av butiker, restauranger och service och med fin natur, bland annat Gränbyparken, alldeles runt knuten. Jag tror att det är ett kontorsläge som kommer locka många företag. Vi planerar för en inflyttning i slutet av 2024.

Unika kontor i stan

Atrium Ljungberg är i allra högsta grad även delaktiga i utvecklingen av city. Sedan tidigare äger man Forumkvarteret som under de senaste åren omvandlats till ett urbant stadskvarter med moderna kontor, bostäder och handel. Vid årsskiftet förvärvades även Ångkvarnen och Mejeriet, två historiska fastigheter mitt i centrum.

– Med förvärvet av Ångkvarnen och Mejeriet flyttar Atrium Ljungberg fram positionerna i centrala Uppsala och ökar erbjudandet av attraktiva kontor, konstaterar Cristoffer Högberg. Visionen för området är att skapa en levande stadsdel där unika kontor blandas med bostäder och verksamheter som restauranger, handel, förskolor och kultur. Byggnaderna har ett fantastiskt läge invid Fyrisån och ska bli en förbindelselänk mellan city och Kungsängen. Karaktären i området kommer att präglas av de gamla industribyggnaderna som bevaras och får nytt liv.

Läget och den unika karaktären från de historiska byggnaderna kommer locka många.

I Ångkvarnen, som består av de tre byggnaderna Tegelsilon, Kvarnen och Jästfabriken, får Atrium Ljungberg möjlighet att skapa cirka 9 300 kvm unika kontor med inflyttning under 2024/2025.

– Här kommer företag att kunna sitta i hus byggda från 1902 till 1940. Kontoren kommer att spegla byggnadernas historia och inomhusmiljöerna kommer andas industrikaraktär med stål, tegel och trä. Läget och den unika karaktären från de historiska byggnaderna kommer locka många, tror Cristoffer Högberg.

Spännande framtid

Uppsala är en av Atrium Ljungbergs viktigaste delmarknader och tron på framtiden är stark, enligt Cristoffer Högberg.

– Uppsala är en av de snabbast växande kommunerna i Sverige och att vi är med och bygger stad både i centrum och i Gränbystaden är en styrka. Det ska bli intressant att se utvecklingsmöjligheterna framöver.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.