Där Boden möter världen

11 september 2018

Boden Business Park är en modern arbetsplats redesignad för kreativa möten. Syftet är skapa en nod för de prioriterade utvecklingsområden kommunen beslutat sig för.

Bild: Boden Business Park
Bild: Boden Business Park

Efterfrågan på lokaler vid Boden Business Park ökar stadigt. Här finns redan idag många branscher representerade. Allt från kreativa näringar så som spelindustri och filmstudio, till IT-industri och miljöteknik. Nu tas nästa steg i utvecklingen mot en kreativ och levande miljö för näringsliv och lokalbefolkning.

Utvecklingen av Boden Business Park fortsätter och först ut är bygget av den nya mötesplatsen som går under arbetsnamnet ”Nybygget”. Tillsammans med  upphand­lade partneringentreprenören Skanska tas första steget mot att förverkliga  visionen och tillse att de behov som finns idag och i framtiden möts.


Med sikte på framtiden sätts stort fokus på hållbarhetsfrågor och förbereder byggnaden för certifiering: Miljöbyggnad Guld. Som helhet skapas en funktionell och trevlig miljö för företag att verka och växa på.

Samtidigt skapas en miljö för närboende att ta del av. I en modern miljö med naturliga inslag ska området integreras i Sävast som samhälle. Som exempel blir ljusgården ett multifunktionellt rum för olika sorters mötesformer. Ytterligare en restaurang kommer etableras i den nya byggnaden

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.