Coworking i bostadshus

27 oktober 2022

Hemarbete och att jobba från coworkingplatser har tagit fart som en följd av pandemin. Och ökat hemarbetande har också inneburit att många flyttat till nya och större boenden för att kunna inrymma ett hemmakontor, vilket inneburit extra kostnader. I en ny undersökning som bostadsutvecklaren BRABO har genomfört, ser var tionde av de tillfrågade att den egna bostadsytan skulle kunna minskas och nästan en femtedel skulle jobba mer på distans, om det fanns tillgång till coworking i huset.

1.jpg
Bild: BRABO

Efterfrågan på gemensamma funktioner i flerbostadshus, såsom gym, bastu, hobbyrum och coworkingplatser ökar. Idag saknas det i de flesta bostadshus, inte minst hyreshus. Ökat distansarbete har också sett en ökad efterfrågan på coworkingplatser, det vill säga en kontorsplats utanför det ordinarie kontoret eller som alternativ till ett kontor. Men i undersökningen framkommer att endast två procent idag har tillgång till coworkingplatser i sitt flerfamiljsboende. Var tionde i undersökningen, 10 procent, uppger att behovet av boendeyta skulle minska om man kunde sköta hemarbetet eller studierna via coworkingplatser i huset.


Närmare var femte tillfrågad i undersökningen, 17 procent, uppger också att man skulle jobba eller studera mer på distans om det fanns tillgång till coworkingplatser tillgängliga huset där man bor.

Med coworkingplatser i huset minskar behovet av större bostadsyta då man inte behöver ha ett fast hemmakontor.

- Gemensamma funktioner i bostadshus har generellt blivit viktigare för många under och efter pandemin med ökad andel hemarbete. Många har satsat på större boenden vilket ökat kostnaden för att kunna jobba hemifrån. Med coworkingplatser i huset minskar behovet av större bostadsyta då man inte behöver ha ett fast hemmakontor. En annan fördel är att grannarna lär känna varandra och på så sätt skapas mer trivsamma och trygga boendemiljöer, säger Patrik Ericson, affärsutvecklingschef på BRABO.

Om undersökningen: Undersökningen är genomförd av PFM Research under juni 2022 som en enkät tillställd ett statistiskt underlag om 1009 svenskar i åldern 18-80 år. 


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.