Coopfastighet i Borås utvecklas

7 maj 2018

Järngrinden har tidigare, tillsammans med Genova Property Group, förvärvat Coopfastigheten i kvarteret Gulmåran på Bergsäter i Borås. Parterna planerar för att rusta upp och vidareutveckla området, både när det gäller handel och bostäder. Krook & Tjäder har tagit hem vinsten i en arkitekttävling och får nu fortsatt förtroende att utveckla området.

Borås.jpg
Bild: Krook & Tjäder

Coopfastigheten är på 13 500 kvm och den totala markytan  39 000 kvm. Här finns goda förutsättningar för bostäder men även kommersiella ytor. Läget är mycket bra med gångavstånd till centrala Borås,med väl utbyggd infrastruktur och bra kommunikationer till området.

Krook & Tjäder tog nyligen hem vinsten i arkitekttävlingen för fastigheten, vilket innebär ett fortsatt förtroende att utveckla området.

Uppdraget innefattar flera komplexa utmaningar. Hur skapar man en destination med kontinuitet mellan skog och stadsrum?

- Vi är väldigt glada och stolta över förtroendet, säger Niklas Thormark och Pontus Orrbacke arkitekter på Krook & Tjäder och två av de gestaltande arkitekterna i tävlingsteamet. Med ett program innehållande 40 000 kvm bostäder var utmaningen hur vi skulle disponera dessa volymer på ett tilltalande sätt. På ena sidan den aktuella tomten ligger riksväg 40 och på den andra sidan naturmark med varierad topografi. Uppdraget var att gestalta och disponera volymerna på ett sätt så att det inte stoppar upp utan skapar ett bra flöde genom stadsväven. En viktig aspekt är givetvis att det är genomförbart, inte minst ekonomiskt.

Övriga deltagare i den parallella tävlingen var Wingårdhs, Semrén-Månsson, R-studio.

Motivering till vinsten löd: ”Krook & Tjäders förslag ROMANTISK RATIONALISM presenterar ett väl genomtänkt och inspirerande förslag, med stadsrum som länkar mellan stad och natur. Genom det lättillgängliga torget och det nya stadsrummet med närhet till det gröna skapas en fin harmoni. En upprepad byggnadsutformning skapar en grund till ett bra genomförande. Krook och Tjäders förslag bedöms bäst motsvara de förväntningar vi har på det vidare arbetet med Gulmåran. ”

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.