Citycon utvecklar Liljeholmstorget

23 oktober 2018

Exploateringskontoret i Stockholms stad har gett citycon en markanvsning avseende 25 000 kvm bruttoytor. Klubbas avtalet påbörjas arbetet med detaljplanering vilket kan ta upp till tre år, berättar Martin Kjellman, Affärsområdeschef, Citycon AB. - Efter det tar byggproduktionen fart och jag gissar att vi landar under 2023, säger han.

Citycon var med och utvecklade Liljeholmen från början, vilket var för tio år sedan, berättar Martin Kjellman, Affärsområdeschef, Citycon AB.

– Det gör att det känns naturligt att vara med och bygga till och breda utbudet nu när det är aktuellt, säger han.

Exploateringskontoret har föreslagit en markanvisning avseende 25 000 kvm kommersiella lokaler och ca 200 bostäder.

Som att lägga pussel

Av de 25 000 kvm kommer sannolikt ca 15 000 kvm bli kontorslokaler och resterande 10 000 avsätts för handel och service.

– Vår uppfattning är att det finns många intressenter. Vi ser att mixen passar oss väl, det är som att lägga ett pussel - man får ta de största bitarna först, säger Martin Kjellman.

Efterfrågan på Kontor

Citycon har idag ett antal kontorslokaler i fastigheten Vårdhuset. Som namnet vittnar om innehåller fastigheten mestadels verksamheter inom vård så som vårdcentral, barnmorskemottagning etc, men också ett antal kontor.

– Att vi nu kommer utveckla så mycket som 15 000 kvm kontor i anslutning till gallerian och Vårdhuset ser vi som en positiv utveckling för området, det finns en stor efterfrågan. Vi kommer att bygga ihop det befintliga SL-huset med den nu befintliga gallerian och skapar på så vis ett förlängt stråk. Ytan skapar vi genom att vi däckar över befintliga tunnelbanespår. På så vis kommer vi förbättra platsen på många sätt, inte minst bygger vi bort otrygghet i området. Ledtiderna är dock långa och jag gissar att det nya Liljeholmstorget står klart under 2023, avslutar Martin Kjellman.Läs hela intervjun med Martin Kjellman i magasinet Lokalguiden med utgivning v 46.
Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.