Chefer måste inse problemen

20 juni 2019

En undersökning från högskolan i Gävle visar att många anställda upplever landskapen stressande. Nu visar en undersökning från Oxford Economics och Poly att en möjlig orsak till de stora problemen i öppna kontorslandskap är att anställda och chefer ser helt olika på problematiken. Som ledare måste vi vara öppna för de anställdas perspektiv och bana väg för bättre arbetsmiljöer, menar Ole Mygind, nordisk försäljningsdirektör på Poly.

Undersökning.jpg
Bild: Pixabay

Enligt en undersökning vid högskolan i Gävle skapar öppna kontorslandskap en stressig arbetsmiljö för de anställda. Nu kan ljud pionjären Poly visa ytterligare bevis för vilka konsekvenser det får för anställda i Sverige. Statistik från Oxford Economics och Poly visar att buller och distraktioner i öppna kontorslandskap är ett större problem än vad de flesta chefer inser, och att det kan ha en stor effekt på anställdas engagemang och produktivitet. 

Som ledare måste vi vara öppna för de anställdas perspektiv och bana väg för bättre arbetsmiljöer.

- Trots att chefer i större utsträckning har börjat erkänna problemet, visar resultaten tydligt att företag behöver arbeta mer med att utrusta kontoren för en bättre arbetsmiljö och det behöver inte vara särskilt svårt. Det finns flera enkla verktyg och tekniker som förhindrar buller och distraktioner i öppna kontorslandskap säger Ole Mygind, nordisk försäljningsdirektör på Poly. 

Anställda och chefer ser olika 

I de öppna kontorslandskapens finns det ofta inte tillgång till tysta utrymmen, konferensrum eller verktyg som krävs för att anställda ska kunna vara produktiva och känna sig engagerade. I studien blir det tydligt att det finns en skillnad i upplevelsen bland chefer och anställda. 54 procent av de tillfrågade cheferna säger att de har verktygen som de behöver för att minska buller och distraktioner på kontoret men endast 29 procent av de anställda tycker detsamma. Resultatet visar även att en tredjedel av cheferna säger att ledningen framgångsrikt vidtagit åtgärder för att ta itu med problemen, medan så lite som 13 procent av medarbetarna håller med. 

- Det finns inget som tyder på att det öppna kontorslandskapet kommer att försvinna, snarare tvärtom. Därför kommer vi behöva hitta förslag och lösningar på hur de ska användas optimalt i framtiden. Som ledare måste vi vara öppna för de anställdas perspektiv och bana väg för bättre arbetsmiljöer, säger Ole Mygind. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.