Castellums fortsatta solcellssatsning

19 februari 2019

Senaste tillskottet av solceller till Castellums fastigheter i Uppsala genomförs i fastigheten på Vimpelgatan 5 i Boländerna.

Foto: Castellum
Bild: Castellum

Anläggningen ger en CO2-besparing på 643 231 kg/år samt en kostnad för solel som motsvarar 0,45 kr/kWh. En vinst för såväl Castellum som för samhället i stort. Tanken är att panelerna ska förse fastighetens förbrukning när det handlar om el till ventilation och drift av kylmaskiner.

– Panelerna kommer att ge fastigheten el från februari till oktober och det får man ändå säga är ett mycket gott betyg, säger Daniel Frösslund som är teknisk förvaltare.

För fem år sedan var det dyrt att investera i solceller. Idag har konkurrensen på marknaden gjort det möjligt att satsa och räkna hem ekvationen.

– Investeringskostnaden för den här anläggningen landar ungefär på 371 000 kronor inklusivestatligt bidrag. Vi räknar med att den ska ha betalat sig på ungefär 10 år, berättar Daniel Frösslund.

Solcellerna beräknas hålla i cirka 30 år och i köpet ingår en effektgaranti på 25 år vilket innebär att effekten inte får sjunka mer är 12,5 procent på 25 år.

– Utöver att kunna producera billig och miljömässigt hållbar el är generella energieffektiviseringsåtgärder ett prioriterat område för Castellum i Uppsala under 2019, avslutar Daniel Frösslund.

Totalt har Castellum solceller på en yta om 8 500 kvadratmeter på sina fastigheter runt om i Sverige. Dessa genererar varje år el som skulle räcka till cirka 250 villors förbrukning. 

Fakta solpaneler Kungsängen 35:3 

140 solpaneler på cirka 410 kvadratmeter tak.

Monterat med cirka 6-18° lutning, mot sydväst.

Beräknad elproduktion 38 000 kWh.

Installerad toppeffekt 46 kW.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.