Castellum utvecklar logistik i Brunna

19 februari 2019

Fastighetsbolaget har satt tänderna i det nya logistikområdet Brunna i Upplands-bro och utvecklar två logistikbyggnader på totalt 180 000 kvm mark. ”Nu går vi ut hårdare mot logistiksatsningar”, säger Anders Hägglund, affärsområdeschef på Castellum.

Foto: Castellum

För två år sedan förvärvade Castellum mark på industriområdet Brunna. Tomten var helt oexploaterad och täcktes av berg och skog. En hel del markförberedelser tog vid och nu är snart den ena byggnaden på Mätarvägen 9 redo att ta emot hyresgäster. Den är cirka 8 500 kvm till ytan och ligger i suterräng med större lagerlokaler på ovansidan och mindre verksamhetslokaler för det lokala näringslivet på bottenvåningen. 

- Den här fastigheten är ”tät” nu som vi säger i branschen, det betyder att den har väggar och tak. Det som gäller nu är hyresgästanpassning och vi sitter i diskussioner med kunder som är intresserade av lokaler på det övre planet. I slutet av april har vi sagt att den ska vara klar för inflyttning, säger Liselott Thelenius, uthyrningschef på Castellum.


Hittat ett mellansegment

På den övre delen har lagerbyggnaden 6,40 i takhöjd och är sammanlagt 6 500 kvm stor. Upp till åtta portar kan komma att installeras, beroende på framtida hyresgäster. 

- Vi hittade ett mellansegment mellan traditionellt höglager och vanligt lager. Fördelen här är att man kan dela upp det i mindre enheter, man kan komma ner på lokaler om cirka 1 000 kvm. På andra sidan finns smålokaler som är riktade mot ett helt annat segment. Exempelvis proffsbutiker eller hantverkare. De blir åtta stycken till antalet och växlar från 270-820 kvm i storlek, säger Anders Hägglund.

Exteriört har Castellum jobbat med ett gestaltningsprogram för att man ska känna igen deras bestånd i området. Byggnaderna har alla ett färgtema i syfte att sticka ut bland de andra lagerlokalerna i Brunna. Lagret på Mätarvägen 9 har en tydlig inriktning när det kommer till potentiella kunder. 

- Målgruppen är i första hand det lokala näringslivet som redan finns och verkar i närområdet. Många industriområden försvinner för att bereda plats för mer bostäder, exempelvis i Järfälla. Då måste företagen hitta nya lokaler. Det här kommer inte täcka för alla, men för en del i alla fall, säger Anders Hägglund.

Ett färgtema på byggnaderna ska göra det enklare att känna igen Castellums bestånd i området. 

Intressant område

Logistikområdet i Brunna växer och flera stora lager har byggts i området de senaste åren. Inte minst e-handelsjätten Zalando som öppnade ett 30 000 kvm stort satellitlager i höstas. Det geografiska läget är en stor fördel för både små och stora företag. 

- Det är helt klart ett intressant område att satsa på. Läget är så pass bra när det kommer till transporter till Stockholm, men också kring Mälardalen och övriga Sverige. Transporterna kommer att förenklas ytterligare med Förbifart Stockholm i framtiden, säger Liselott Thelenius.

På Mätarvägen 45 har Castellum satt spaden i jorden för en större lager- och logistikbyggnad i Brunna. På illustrationsbilden syns fyra stycken byggnader. Beroende på kund kan dessa också slås ihop till en enhet som kan bli upp till cirka 30 000 kvm. Flexibilitet är nyckelordet som inkapslar Castellums Brunna-satsning. 

- Det blir ett traditionellt höglager med elva meter i fri takhöjd. Beroende på hur vi har planerat byggnaderna så kan hyresgästen ha lastning och lossning från två håll. Det är inte vanligt i Sverige men något som har efterfrågats av intressenter hos oss. Det ska bli jätteintressant att se hur marknaden tar emot det, säger Liselott Thelenius.