Castellum 1:a i Europa

15 februari 2023

Castellum är för sjunde året i rad med i The Sustainability Yearbook som rangordnar världens främsta bolag inom hållbarhet. Som fastighetsbolag ligger Castellum på första plats i Norden, på första plats i Europa och på femte plats i världen.

castellum webb.jpg
Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum AB. Bild: Castellum

The Sustainability Yearbook produceras av S&P Global som är världsledande på kreditbetyg, benchmarks och analyser på de globala kapital- och råvarumarknaderna och erbjuder djupgående data och insikter om kritiska affärsfaktorer.

Det är mycket glädjande att vi får ännu ett kvitto på att vår strategi fungerar och att intresset för hållbara investeringar fortsätter öka.

I The Sustainability Yearbook presenteras de företag som tillhör de bästa 15 procenten i sin bransch. Målsättningen med indexet är att styra investerare mot mer hållbara investeringar. I årets upplaga granskades 7 544 bolag i 61 branscher.

- Det är mycket glädjande att vi får ännu ett kvitto på att vår strategi fungerar och att intresset för hållbara investeringar fortsätter öka, säger Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum AB.

Filip Elland ger några exempel på aktiviteter som bidrar till Castellums framgångar inom hållbarhetsområdet:

1. Som ett led i att nå nettonoll koldioxidutsläpp år 2030 har Castellum höjt kraven för bolagets projekt. Från 2023 ska alla stora projekt ha en 30 procents besparing i klimatpåverkan, utredas för möjligheten att lagra energi och alltid utrustas med solceller.

2. För att identifiera vilka fastigheter som löper störst risk att påverkas av klimatförändringar har Castellum gjort en klimatriskanalys av hela beståndet för att kunna motverka skador och risker i samband med till exempel översvämningar eller jordskred.

3. Ett av Castellums löpande mål som årligen följs upp är noll arbetsskador och arbetsrelaterade sjukdomar hos medarbetare och leverantörer.

- Hållbarhet är en integrerad och prioriterad del i Castellums verksamhet och vi kommer fortsätta bidra till den nödvändiga klimatomställningen, säger Joacim Sjöberg, tf vd på Castellum AB.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.