Cafémöjlighet i Brunnsparken

24 november 2020

En ny cafébyggnad ska byggas i Brunnsparken. Den ska bidra till trivsel och trygghet i stadens mest centrala park. Fastighetskontoret har uppdraget att låta uppföra byggnaden som ska hyras ut. Det beslutade fastighetsnämnden vid sitt möte 16 november.

cafe.jpg
Bild: Pixabay

Den nya cafébyggnaden ska byggas ungefär vid den plats där det tidigare fanns en glasskiosk intill spårvagnsspåren på Södra hamngatan och mitt emot mynningen till Fredsgatan. Bakgrunden till planerna är att en förstudie som Park- och naturförvaltningen gjorde inför fjolårets uppfräschning av parken.

Av förstudien framgick att en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid en upprustning av parken var att den upplevdes som otrygg. Ett ställe som erbjöd fika skulle göra platsen tryggare, eftersom fler människor då skulle besöka och stanna till i parken.

Nu är det dags för detta steg. Eftersom Park- och naturnämnden inte ska uppföra eller förvalta byggnader har en förfrågan om att bygga och hyra ut en cafébyggnad gått till fastighetsnämnden.

Fastighetskontoret har tillsammans med Park- och naturförvaltningen beräknat att en marknadsmässig uthyrning skulle ge inkomster som medger ett bygge för upp emot fem miljoner kronor, beroende på vilken verksamhet det blir på platsen.

Fastighetskontoret bedömer att hyresnivån som kan tas ut kommer täcka de årliga drift- och kapitalkostnaderna kontoret kommer att ha. Markarbeten för en kommande byggnad är redan gjorda vid upprustningen av parken. El- och vattenförsörjning finns också på plats.

Ett tiotal näringsidkare har redan hört av sig till park- och naturförvaltningen och anmält intresse för att driva verksamhet i parken. Processen om vem som ska bli hyresgäst och driva caféet i Brunnsparken kommer att vara transparent och öppen.

För mer information

Olle Björquist, enhetschef, Utveckling mark och byggnader

Telefon:031 – 368 11 07

E-post: olle.bjorquist@forvaltning.goteborg.se


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.