C4 Shopping öppnar

21 augusti 2018

C4 Shopping i Kristianstad öppnar om en månad. Torsdagen den 20 september klipps banden och det blir en invigning med lokal prägel, arrangerad av eventbolaget Kraftkällan. Alla ytor är i princip uthyrda men några lokaler står avsiktligt lediga i väntan på nya koncept.

C4.jpg
Bild: C4 Shopping

C4 Shopping är den nya storsatsningen på handel i Kristianstad. 300 000 människor i regionen, i totalt 13 kommuner, kommer med handelsplatsen att få tillgång till en ny kommersiell mötesplats i sydöstra Sverige och får högst en timmas resväg till den nya handelsplatsen. Totalt räknar man med att ta emot runt 5 miljoner besökare varje år. Utbudet blir en väl avvägd blandning av livsmedelsbutiker, ett antal stora klädkedjor och servicebutiker, men även andra små och stora spännande butiker. Ovanligt generösa parkeringsplatser, gratis obegränsat wifi och laddstationer för dator och telefon är några exempel från den framväxande listan av kundservice på C4 Shopping.


Men nu är det alltså dags att att sätta punkt för byggprocessen och dra igång verksamheten. Torsdag den 20 september öppnar C4 Shopping med en invigning som ska hålla en lokal prägel. 

I princip är alla ytor uthyrda men några ytor sparas för framtiden.

– Några lokaler har vi avsiktligt låtit bli att hyra ut eftersom vi vill vara flexibla och kunna ta till vara på om några nya koncept lanseras, berättade Daniel Eklund, Centrumchef, för Kristianstadsbladet tidigare i somras.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.