Byggrätt i Varberg

23 februari 2021

Odd Molly International AB (publ) (”Odd Molly”) har tecknat avtal om att förvärva en modern lager- och logistikfastighet i Varberg. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt.

Byggkran.jpg
Bild: Pixabay

Fastigheten har en uthyrbar area om cirka 9 400 kvadratmeter och är fullt uthyrd under ett så kallat triple-net avtal med 10 års kvarvarande kontraktstid. På fastighetens totala area om 20 300 kvadratmeter finns ytterligare outnyttjad byggrätt. Fastigheten är välbelägen i Nedregårdens industriområde mellan Varbergs centrum och E6.

Tillträdesdagen är planerad till senast den 30 juni 2021.

Odd Mollys totala fastighetsbestånd ökar genom transaktionen från idag cirka 950 MSEK till drygt 1 030 MSEK, inklusive den avsiktsförklaring avseende förvärv av tre fastigheter med underliggande fastighetsvärde på 52 MSEK i Båstadsområdet som offentliggjordes den 22 december 2020. Antalet uthyrningsbara kvadratmeter stiger från cirka 129 000 till cirka 138 000 kvadratmeter. Beräknat driftnetto ökar från cirka 58 MSEK, inklusive tidigare annonserade förvärv och tillbyggnad i Kristianstad, till cirka 63 MSEK. Ovanstående sammanställning exkluderar den planerade nybyggnationen i Vaggeryd Logistik Park som offentliggjordes i pressmeddelande den 22 december 2020 om cirka 6 000 kvadratmeter.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.