Business park till Center Syd

18 oktober 2022

Vid Center Syd i Löddeköpinge har det nystartade företaget Easy Depot köpt en tomt för att etablera sin första så kallade business park, en anläggning med flexibla lokaler som småföretagare kan hyra. Easy Depot väljer Kävlinge kommun för det strategiska lägets skull.

easy depot webben.jpg
Sofia Wäborg, vd och en av medgrundarna på Easy Depot, och Mats Rosén, näringslivs- och turistchef på Kävlinge kommun.. Bild: Easy Depot

Vid Center Syd i Löddeköpinge har det nystartade företaget Easy Depot köpt en tomt för att etablera sin första så kallade business park, en anläggning med flexibla lokaler som småföretagare kan hyra. Den 10 oktober togs det första spadtaget för den nya anläggningen.

– Det blev en symbolisk invigning i hållbarhetens tecken. Vi satte ut några insektshotell på platsen där de första hyresgäster från djurriket kan flytta in. Vi räknar med att de första företagen kan flytta in om cirka ett år, säger Sofia Wäborg, vd och en av medgrundarna på Easy Depot.

Våra lösningar kommer att göra att fler kan och vågar satsa på sitt företag.

Företaget Easy Depot startade sin verksamhet våren 2022 och erbjuder ett flexibelt koncept för småföretagare genom att hyra ut lokaler till olika verksamheter. Det kan vara lager, kontor eller båda delar i olika storlekar, med möjlighet att skala upp lokalerna efterhand som verksamheten växer.

– Detta är ett helt nytt koncept. Vi vill bidra till att skapa ökad tillväxt för småföretagare. Det enda vi inte har är långa kontraktstider, det får småföretagare att tveka. Våra lösningar kommer att göra att fler kan och vågar satsa på sitt företag, säger Sofia Wäborg.

Den första av många etableringar

Den nya anläggningen i Löddeköpinge blir Easy Depots första och kommer att rymma 18 lokaler om totalt 2 200 kvadratmeter. Målet är att företaget har 100–150 anläggningar runt om i Sverige inom tio år.


– Vi vill etablera våra anläggningar i och omkring storstäder och Kävlinge är en av våra strategiskt utvalda kommuner där vi ser att vårt koncept kommer att passa bra. Läget är perfekt, nära storstäder som Helsingborg, Landskrona, Lund, Malmö och Köpenhamn och bra transportmöjligheter intill E6:an, säger Sofia Wäborg.

Handelsplats Center Syd är ett handelskluster med både affärer och företag, med en totalyta på 240 000 kvadratmeter och runt 300 olika företag. 1991 invigdes gallerian Center Syd som är ett cirka 50 000 kvadratmeter stort köpcentrum. Platsen där Easy Dopots anläggning ska byggas är ett nytt verksamhetsområde inom handelsplats Center Syd där man i framtiden också kommer att få Nordens största outletområde som grannar.

Fokus på hållbarhet

– Området ska bli en plats där det händer saker och inte någon uppställningsplats för verksamheter och industrier. Easy Depot har visat att man med sitt unika koncept vill vara med och skapa nya arbetstillfällen och vara en inkubator för småföretagare. Easy Depot har också visat att de har ett stort fokus på hållbarhet vilket vi gillar inom kommunen, säger Mats Rosén, näringslivs- och turistchef på Kävlinge kommun.

Hållbarhet har varit ett viktigt ledord från start för Easy Depot. Anläggningen kommer därför att ha solceller på taket och laddstolpar på parkeringen, samtidigt som man inom fastigheten vill skapa gröna och trivsamma utemiljöer för hyresgästerna. Dessutom skapas konceptet Easy Lounge – en mötesplats där småföretagarna kan träffas över kontorsgränserna och skapa hållbara relationer genom nätverksträffar och seminarium.

Den som kommer att utföra entreprenaden är byggföretaget Bjärno Byggsystem, som levt upp till Easy Depots högt ställda hållbarhetsmål. 

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.