Brist på kontor i Göteborg

21 februari 2019

Med en årlig hyresökning på drygt 6 procent är Göteborgs kontorsmarknad fortsatt het. Hyran för kontor av god kvalitet i bra läge bedöms i de mest centrala delarna ha nått 3 400 kronor per kvadratmeter och år. Det visar senaste utgåvan av JLL Nordic Outlook.

Kontorsyta fortsätter att vara något av en bristvara i Göteborg. Vakansgraden fortsätter sjunka och är nere på tioårslägsta samtidigt som hyrorna stiger. I de centrala delarna bedöms hyran nu till 3 400 kronor per kvadratmeter och år, vilket är drygt 6 procent högre än för ett år sedan. Även utanför innerstaden pressas hyresnivåerna uppåt, drivet av stark efterfrågan och nyproduktion. Med start från i år väntas dock ökat utbud av nyproducerad kontorsyta att tillta, vilket bör innebära att utbudet kommer mer i balans med efterfrågan på sikt.

Drivet av en stark arbetsmarknad, hög efterfrågan och begränsat utbud förväntar vi en fortsatt aktiv och stark hyresmarknad med fortsatt hyrestillväxt i Göteborg även 2019.Aktiviteten på transaktionsmarknaden i Göteborg fortsätter också att vara hög. Under andra halvåret 2018 landade volymen på marknaden på närmare 8 miljarder kronor, enligt JLL:s definitioner, vilket är en uppgång med 16 procent jämfört med motsvarande period 2017. Andra halvårets transaktionsvolym dominerades av kontorssegmentet, motsvarade 43 procent av den totala volymen i Göteborg. Det är hög efterfrågan på moderna produkter i attraktiva lägen och svenskt kapital fortsätter att dominera marknaden.

- Drivet av en stark arbetsmarknad, hög efterfrågan och begränsat utbud förväntar vi en fortsatt aktiv och stark hyresmarknad med fortsatt hyrestillväxt i Göteborg även 2019, säger Cecilia Gunnarsson, analyschef på JLL.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.