Bra läge för norrländska företag

20 november 2018

Nyligen presenterade Norrlandsfonden Konjunkturbarometern i samarbete med SCB. Den visar att den starka konjunkturen består och att vissa branscher har högkonjunktur. Dessutom ser företagen fortsatt ljust på framtiden. Till våren förväntas läget bli ännu starkare.

Bild: Norrlandsfonden
Bild: Norrlandsfonden

- Läget är starkare än normalt i samtliga norrlandslän. Jämfört med det mycket starka läget vid förra årets barometer noteras en liten nedgång för hösten 2018 som väntas tas igen till våren. Efter en kraftig uppgång från ifjol är det nu högkonjunktur i byggbranschen men även verkstadsindustrin har klivit in i högkonjunkturen och har det starkaste konjunkturläget sedan 2007, säger Katja Lepola, Norrlandsfonden.


Starkast framtidstro uppvisar företag inom IT-tjänster där konjunkturen är rekordstark. Även konsulttjänster inom andra områden än IT, betecknat företagstjänster, uppvisar en kraftig uppgång och har högkonjunktur. Företagen bedömer att detta kommer att hålla i sig även kommande halvår. Även massa- och pappersindustrin befinner sig i ett urstarkt läge och bedömer att det kommer att hålla i sig. Trävaruindustrin går starkt, men tror på en liten dämpning till våren.

Konjunkturen för turismen till Norrland ökar och även denna bransch börjar gränsa till högkonjunktur. Något svagare utveckling kan noteras för livsmedelsföretag, handelsföretag, bilhandel, transportbranschen och fastighetsbranschen, även om läget även i dessa är neutralt eller bra.

-För det norrländska näringslivet som helhet är läget starkare än normalt. Konjunkturen är stark i samtliga norrlandslän. Fyra av de fem norrlandslänen ligger väl samlade i höstens undersökning och Gävleborg med bland annat en stark industrikonjunktur höjer sig en del över de övriga länen, säger Katja Lepola.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.