”Behöver ett tydligt besked av regeringen”

17 april 2020

Fastighetsbranschen har tillsammans med Visita och Svensk Handel välkomnat statens hyresstödspaket. Fastighetsägarnas position är tydlig, det är bra och nödvändigt att staten ger stöd till branscher som drabbas särskilt hårt av coronakrisen.

Fastighetsägarna.jpg
Foto: Pixabay

Regeringen har aviserat ett hyresstödspaket på 5 miljarder kronor för andra kvartalet riktat till hyresgäster i krisbranscher. Stödet ska kanaliseras via fastighetsägarna. Många fastighetsägare har redan vidtagit åtgärder för att stötta sina lokalhyresgäster och är beredda att bidra mer.

Fastighetsägarna välkomnar detta initiala stödpaket. För att det ska kunna användas måste regeringen snarast ge tydliga besked om reglerna, till exempel vem och vad som omfattas, så att fastighetsföretag och hyresgäster kan komma överens.

– Hela nio av tio av landets fastighetsägare är småföretagare och bostadsrättsföreningar vars enda intäkt är hyran. De oroas redan i dag över att inom kort stå med tomma, kostnadskrävande lokaler, utan intäkter. De behöver därför ett tydligt besked av regeringen, säger Reinhold Lennebo, VD för Fastighetsägarna Sverige, i ett pressmeddelande. 

Trots alla insatser för att underlätta för hyresgästerna kommer många av Fastighetsägarnas medlemmar och deras hyresgäster att drabbas hårt av denna nedgång. Mindre och medelstora företag som är lokalhyresgäster är särskilt utsatta och det är därför viktigt att stödet primärt kommer dessa till del. Vi ser redan nu behov av mera stöd under det tredje kvartalet som sannolikt kommer att behöva omfatta ytterligare branscher.

– Regeringen lägger i och med paketet ett stort ansvar på fastighetsägarna att hantera offentliga medel som ska stötta lokalhyresgästerna. Våra medlemmar behöver därför tydliga besked om hur och när stödet får användas för att kunna fatta beslut som funkar för dem och deras hyresgäster, säger Reinhold Lennebo.

Yousef Boussir

Redaktör/reporter

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.