Attraktiviteten varierar stort mellan Sveriges kommuner

9 december 2019

Swecos rapport Sveriges nya geografi 2019 visar att kommunerna måste utgå från sina förutsättningar och styrkor för att stärka attraktiviteten.

Bild: Pixabay
Bild: Pixabay

Sveriges kommuner har olika förutsättningar att vara attraktiva. Vissa kommuner har ett starkt näringsliv, medan andra är utpräglade boendekommuner. Andra kriterier som spelar roll för en kommuns attraktivitet är bland annat befolkningsstorlek, geografiskt läge och naturvärden. Några av de kommuner som utmärker sig i årets rapport Sveriges nya geografi är:

  • Umeå, Haparanda, Åsele och Skellefteå - som satsat mest på kultur och fritid per invånare.
  • Älmhult - som haft starkast löneutveckling mellan 2007-2017.
  • Sundbyberg - som haft starkast befolkningsutveckling (2008–2018) och där tillgängligheten till service är bäst.

– Alla kommuner är attraktiva på olika sätt och alla kan inte satsa på allt. Storstadsregionerna och de större städerna har en stark befolkningstillväxt. På landsbygden är det framförallt besöksnäringskommunerna som utmärker sig. Där finns en stark besöksattraktivitet och många företagare, säger Emma Andersson, rapportförfattare, Sweco.

I rapporten framgår att olika kommuner attraherar olika målgrupper. Unga vuxna föredrar storstäder och universitetsstäder. Många barnfamiljer söker sig till storstadsregionernas pendlingskommuner, där de får större bostadsyta för pengarna och jobben finns inom pendlingsavstånd. Pensionärerna behöver inte vara nära jobben och kan därför flytta till utpräglade semesterorter och attraktiva boendemiljöer.

– Det här visar att kommunerna kompletterar varandra. De är attraktiva på olika sätt och för olika människor. För att en kommun ska upplevas attraktiv behöver den alltså se de kvaliteter som just den kommunen har, och utveckla dem. Samtidigt finns utmaningar. De större städerna, som Örebro, Västerås och Umeå behöver kunna erbjuda ett stort utbud av möjligheter och service för många grupper samtidigt för att utmärka sig – allt från bra skolor, till attraktiva bostadsområden och ett levande kulturliv, säger Emma Andersson, Sweco.

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.