Arbetsplats = hälsoplats?

24 maj 2022

Vår hälsa och vårt välmående är alltjämt högt upp på agendan och arbetsgivare, företagare och fastighetsägare måste säkerställa en trygg, säker arbetsplats nu när vi söker oss alltmer utanför hemmakontoret. Nu handlar det om så mycket mer än handsprit, plexiglas, tejpmarkering och handtvättsrutiner. Medarbetare efterfrågar balans mellan privat- och arbetsliv och underlättande av vardagspusslet. Arbetsgivarna vill bygga kultur, varumärke och återuppta samarbete och innovationstakten och ta igen förlorad tid och arbete från pandemin. Önskemål på kontoren och arbetsplatserna har diskuterats i vardagliga sammanhang i flera år nu och efterfrågan på tjänster inom Workplace ökar stadigt.

Vi, och fler med oss, forskar, undersöker och kartlägger arbetsplatsmarknaden och dess utveckling. Studier visar på att vi faktiskt mår bättre när vi är på kontoret jämfört med när vi arbetar hemifrån. För många är det chansen till vardagsmotion, möten med kollegor för att bolla idéer, starta nya samarbeten och det där viktiga snacket vid kaffeautomaten. Stora delar av vår dagliga samvaro sker på arbetsplatsen.

Vi spenderar ca 90 % av vår tid inomhus. Kontorslokaler ska vara attraktiva för de anställda samt öka engagemang och effektivitet, eftersom det skapar goda resultat för företaget. I efterföljande stycke beskriver vi förutsättningarna för hållbara arbetsplatser som främjar välmående och högpresterande medarbetare.

Funktioner i ett hälsosamt kontor

Funktioner som gör hälsosammare och grönare kontor (enligt World Green Building Council):

Inomhusluftens kvalitet & ventilation

Hälsosamma kontor har låg koncentration av CO2 och andra föroreningar.

Terms komfort

Hälsosamma kontor har en bekväm temperaturnivå som personalen själva kan kontrollera.

Dagsljus & belysning

Hälsosamma kontor har generös tillgång till dagsljus och självstyrd elektrisk belysning.

Buller & akustik

Hälsosamma kontor använder material som minskar buller och ger tysta utrymmen att arbeta på.

Inredning & aktiv design

Hälsosamma kontor har ett varierat utbud av arbetsytor, med gott om mötesrum, tysta zoner och ståbord, vilket ger aktiv rörelse inom kontoren.

Biofili & vyer

Hälsosamma kontor har ett brett utbud av växter i lokalen och utsikt över naturen från arbetsplatser.

Miljö & känsla

Hälsosamma kontor har färger, texturer och material som är välkomnande, lugnande och framkallar naturen.

Läge & tillgång till service

Hälsosamma kontor har tillgång till kollektivtrafik, säkra cykelvägar, parkering och duschar samt en rad helande matval.

Hälsocertifieringar

I och med att vår hälsa och vårt välmående får mer fokus, har det utvecklats certifieringar som hjälper till att prioritera dessa aspekter i vår byggda miljö. De mest kända heter WELL och Fitwel. Utöver att täcka in byggnadstekniska parametrar som energi, vatten och material ingår där också till exempel näring och rörelse. Sammanfattningsvis tar man här fasta på hur byggnaden och arbetsmiljön samspelar för att skapa bästa förutsättningarna för dess brukare. Certifieringssystem är utvecklade i USA och ökar i popularitet världen över. Många av våra ESG-kollegor certifierar i dessa system och vi har också certifierat några av våra kontor. I Sverige har framförallt WELL fått ett visst fäste de senaste åren.

Hälsosamma kontor genom analys och arbetsplatsstrategier

Vårt team inom Workplace ger vägledning i hur man anpassar den fysiska arbetsmiljön, genom att upprätta en arbetsplatsstrategi som appliceras på kontors- och inredningsdesign, arbetsplatsdesign och medarbetarnas engagemang. Syftet är att bidra till en fysisk arbetsmiljö som är anpassad så att både medarbetarna och företaget kan nå sina mål. Vårt tjänsteerbjudande omfattar framtagning av arbetsplatsstrategi, hyresgästrepresentation, koncept och detaljutformning av design, projektledning och expertis inom förändringsledning. Det betyder att vi kan stödja våra kunder genom hela processen till ett nytt kontor genom en enda kontaktpunkt.

Att agera tillsammans med våra kunder gör det enklare att genomföra förändringar och förbättra standarden på arbetsplatserna. Förståelse för och inkludering av medarbetarna är förutsättningar för mer hållbara arbetsplatser, kontor och positiva kontorsmiljöer.

Av: Mikael Alserud, Klara Egerström och Linda Kjällén, CBRE

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.