Alltid läge för nyläge

27 mars 2018

De företag som ser sin arbetsmiljö som ett konkurrensmedel kan när som helst gå från nuläge till nyläge och behöver inte vänta in vare sig en omorganisation eller flytt. Det menar Karin Ståhl på GoToWork. Men gör rätt och ta det steg för steg! Och skapa ett hjärnkontor, anpassat för dem som jobbar där.

Det finns flera anledningar till varför ett företag behöver förändra sitt arbetssätt och /eller arbetsmiljö. Kanske är en omorganisation i antågande eller behöver man bli en attraktivare arbetsgivare för att kunna tävla om talangerna och attrahera rätt medarbetare. 

De företag som vågar se kontoret som stöd för sin kärnverksamhet och det arbetssätt som kan förverkliga strategier kan dock när som helst göra en förändring. De behöver inte vänta på att hyreskontraktet går ut eller på den där omorganisationen. Detta menar Karin Ståhl på GoToWork, konsultföretaget som skapar miljöer som möter företags och medarbetares olika behov. Tillsammans med sina kunder utvecklar de arbetssätt, miljöer och designstrategier.


- Transferfönstret är numera alltid öppet och man kan med små medel ställa om för ett nytt sätt att jobba. Företagen är mycket mer medvetna idag och angelägna om att förändra på ett bra sätt med den egna verksamhetsutvecklingen i första rummet. De ser arbetsmiljön som ett konkurrensmedel.


En flerstegsraket

Alla kan gå från nuläge till nyläge men det gäller att rätta munnen efter matsäcken. Och inte ta några genvägar, menar Karin Ståhl.

- Kopiera inte bara någon annan, det blir sällan bra. Prata istället om vad ni vill nå med en förändring och se allt som en flerstegsraket. 

Glöm inte heller den digitala miljön. 

- En förändring handlar inte bara om den fysiska miljön, även den digitala arbetsplatsen är viktig och ska stötta utvecklingen. Man måste också våga bredda ansvaret och ledningen behöver agera förebilder och anamma det nya arbetssätt som utvecklas. 


Kontor för hjärnan

Sedan flera år vet vi vad som krävs för att vi ska tänka nya tankar. Tidigare var arkitekturen viktig, nu har hjärnforskningens resultat slagit igenom och framtidens kontor kan bäst beskrivas som ett hjärnkontor. 

- Kontoren idag ska vara anpassade för människorna som jobbar där, förklarar Karin Ståhl. Och just nu har vi fyra generationer ute i arbetslivet så variationen måste vara stor.

Om man vill få produktiva medarbetare gäller det att stimulera sinnena och med hjälp av exempelvis naturmaterial, växter och rätt färger hjälpa hjärnan till återhämtning, reflektion, omkoppling och avkoppling.


Läs mer i Lokalguiden nr 4 2018.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.