Allt fler svenskar känner jobbstress under sommarsemestern

2 juli 2024

Semestertiderna närmar sig och tempot ökar på många arbetsplatser. Nu visar en ny undersökning från Avonova att många även upplever arbetsrelaterad stress under själva semestern. Pressen på att vara tillgänglig under ledigheten har ökat på senare år, och nu lyfts AI fram som en del av lösningen. Bild: Avonova

Bild: Avonova
Bild: Avonova

– Var tredje medverkande upplever att medarbetarnas stress i samband med sommarsemestern har ökat under de senaste fem åren. Som jämförelse är det bara åtta procent som menar att den har minskat, berättar Per-Nicklas Olofsson, som är psykolog och organisationsexpert på Avonova.

En del i den här utvecklingen kan vara de krav på att finnas till hands som har ökat under 2020-talet. 35 procent menar nämligen att kraven på tillgänglighet under sommarsemestern har ökat under de fem senaste åren, betydligt fler än de 15 procent som menar att trycket har minskat.

Även chefernas stress ökar

När det gäller chefernas stress så är utvecklingen än mer negativ. Närmare hälften (46 procent) uppger att semesterstressen har ökat under de fem senaste åren, samtidigt som bara åtta procent upplever att utvecklingen har gått åt motsatt håll.

Fortfarande få som använder AI för avlastning

Endast en av tio medverkande är negativt inställda till att använda AI som stöd under semesterperioder. Trots detta uppger bara tre procent att de har börjat använda AI som semesteravlastning.

–  Undersökningen visar att det krävs nya synsätt när det gäller medarbetarnas välmående, och där vila och återhämtning premieras i högre grad. Vi behöver också bli bättre på att ta till oss ny teknik såsom AI som kan ge avlastning, avslutar Per-Nicklas Olofsson.


Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.