"Alla våra hyresavtal är gröna"

12 december 2017

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag och gör stora avtryck även i Skåne. Just nu bygger man Hyllie Connect om totalt 12 000 kvm och i Lund erbjuder man fina lokaler i Mobile Heights Center. Intervju med Anneli Dahl, Uthyrningschef Region Öresund. Vasakronan.

I vilka områden äger ni lokaler?

– Vi har totalt 37 fastigheter motsvarande ett fastighetsvärde om knappt 13 mdkr i Lund och Malmö. I Lund har vi en del fastigheter i de centrala delarna samt på Brunnshög. I Malmö har vi centralt belägna fastigheter längs gågatustråket, från Triangeln till Centralstationen. Vi finns även i Nyhamnen, Dockan och Västra Hamnen.

Kan du berätta om några specifika projekt som är på gång eller några lediga objekt?

– Precis intill tågspåren i Hyllie har vi ett nybyggnationsprojekt på gång, Hyllie Connect. Det är en fastighet om totalt 12 000 kvm där vi erbjuder upp till 1 900 kvm på ett våningsplan. Fastigheten byggs med högsta miljöklass, LEED Platina. I Lund är det på Mobile Heights Center (MHC) på Brunnshög som det mesta händer. Här har vi fina lokaler att erbjuda, i varierande storlek.

Vad ska man som hyresgäst tänka på i valet av hyresvärd?

– En hyresperiod är för de flesta företag en ganska lång tid och mycket kan hända på vägen. Var noga med att välja en hyresvärd som är närvarande och engagerad så att du får den hjälp du behöver när det uppstår problem eller när dina förutsättningar förändras.   

Vilka är de vanligaste missförstånden som kan uppstå mellan fastighetsägare och hyresgäst?

– I de flesta hyresavtal har vi en ansvarslista som tydligt specificerar vem som står för skötsel, underhåll och utbyte i lokalen. Denna lista är ofta till stor hjälp för båda parter och ett sätt att på ett tidigt skede klargöra vem som har ansvaret för vad med målet att just undvika missförstånd. I den mån de ändå uppstår så kan det exempelvis handla om vem som är ansvarig för att sköta underhållet i lokalen.

Vad är det viktigaste för er i relationen med en hyresgäst?

– Den personliga kontakten och dialogen med hyresgästen. Jag tror det är nyckeln till en långsiktig relation.

Vad är viktigt för hyresgästen att vara extra uppmärksam på när det är dags att skriva hyreskontrakt?

– Det är viktigt att båda parter är tydliga och införstådda med vad som ingår inför och under ett hyresförhållande, att man har en samsyn och samma förväntningar. En tydlighet inför hyresförhållandet kan innebära att man undviker missförstånd under hyrestiden. Som hyresgäst tycker jag att det är viktigt att man är medveten om vilka tilläggskostnader som tillkommer samt vilken service man kan förvänta sig av sin värd. till exempel vid en felanmälan.

På vilket sätt arbetar ni tillsammans med era hyresgäster när det gäller miljöfrågor?

– För det första är 83 % av Vasakronans fastigheter miljöcertifierade och med undantag för en så är alla andra fastigheter i Öresund certifierade. För det andra erbjuder vi inte längre separata gröna hyresavtal, istället är alla våra hyresavtal gröna. För det tredje så har vi samarbeten med ett antal hyresgäster i bolaget där vi tittar på hur vi skulle kunna hjälpa dem att transportera sig till och från jobbet på ett mer miljövänligt sätt. Vi tittar också på hur vi skulle kunna erbjuda ännu bättre möjligheter att avfallssortera. Sammanfattningsvis har vi gjort väldigt mycket redan men vi kan göra ännu mycket mer, både tillsammans med våra hyresgäster men även med exempelvis leverantörer. Därför fördjupar vi samarbetet löpande, det är ett ständigt work in progress.

Vilka tips kan ni ge till lokalsökande företag?

– Titta runt på flera olika lokaler med olika förutsättningar, besluta dig inte i förväg för vad du behöver utan träffa uthyrare och diskutera olika typer av lokallösningar med dem. De flesta som jobbar som uthyrare har stor erfarenhet och kompetens som du kan ha god nytta av.   

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.