Akustisk klädkod

6 maj 2021

”Alla textilier som finns i ett rum påverkar ljudmiljön. Med tanke på det skulle det kunna vara aktuellt med en akustisk klädkod.” Pernilla McGillivray säger det skämtsamt, men det finns sanning i uttalandet. I princip alla textilier har ljudabsorberande egenskaper, även våra kläder. Som textildesigner på Svensson arbetar Pernilla dagligen med att utveckla olika typer av textiliers påverkan på ljudmiljön.

Bild: Svensson

Ljud studsar mot släta ytor, det gör att det ekar och blir en obehaglig ljudmiljö. Fördelen med textilier är att de absorberar ljud. Det är vanligt att arbetsplatser sätter upp ljudabsorberande paneler. Det är funktionellt, men kanske inte alltid så roligt. Textilier ger fler valmöjligheter och är vackrare. Tänk på hur många möjligheter du får med till exempel mattor, gardiner och stoppade möbler.

På Svensson finns ett väldigt enkelt digitalt verktyg där man kan mäta in hur mycket textil som behövs i ett rum för att uppnå optimal absorption.

- Hos Svensson finns ett brett utbud av ljudklassade textilier. Enkelt sammanfattat hör klassningen samman med den grad av ljudabsorption som kan uppnås, men också med hur textilen placeras och hängs i rummet. De absolut viktigaste faktorerna för ljudabsorption är konstruktion, garn och vikt. Men som designer tycker jag det är viktigt att tänka på estetiken också. Vi vill att våra miljöer ska skapa välmående hos dem som vistas där. På Svensson finns ett väldigt enkelt digitalt verktyg där man kan mäta in hur mycket textil som behövs i ett rum för att uppnå optimal absorption, berättar Pernilla.

Martin Ljungdahl Eriksson arbetade med ljudsättning och ljuddesign men tröttnade och började forska istället. Idag är han forskare inom informatik där han fokuserar på ljudlandskap och hur vi tolkar och förstår ljud.

- Jag brukar prata om att vi måste ha en holistisk syn på ljud. Vi tolkar omvärlden genom alla våra sinnen och de hänger ihop och påverkar varandra. Vi vet till exempel att olika toner påverkar vår smak på olika sätt. Låga toner gör att saker smakar lite beskt medan ljusa toner gör att någonting kan smaka sötare. Ljud har en stark undermedveten inverkan och vi behöver jobba tydligare med att integrera alla våra sinnen för att skapa en bra miljö, säger Martin.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.