AI och företagen

1 mars 2023

Antal anställda samt de anställdas utbildnings- och lönenivåer är viktiga faktorer för företags AI-användning. Användandet av AI tycks också vara förknippat med en högre produktivitet. Det visar en ny rapport från Tillväxtanalys.

rapport webben.jpg
Bild: Tillväxtanalys

Artificiell intelligens, AI, är ett område som ligger högt upp på den politiska agendan i många länder. Flera länder har upprättat nationella AI-strategier för att skapa ett försprång när det gäller att utveckla och använda AI.

Rapporten ”En kartläggning av AI-användning och produktivitet bland svenska företag” har studerat vad som karaktäriserar svenska företag som använder sig av AI och vilka faktorer som påverkar företagens möjligheter att tillämpa AI i sin verksamhet.

Resultaten visar att användningen av AI bland svenska företag är koncentrerad till Stockholmsregionen och till företag inom informations-och kommunikationsteknologin. Även hur stort antalet anställda är och de anställdas löne- och utbildningsnivå spelar in.

- Vi ser att ett stort antal anställda samt en hög utbildnings- och lönenivå bland de anställda karaktäriserar de företag som använder AI i sin verksamhet, säger Anton Gidehag, analytiker, Tillväxtanalys.

Rapporten har också undersökt om det finns ett samband mellan AI-användning och företagens produktivitet.

- Sammantaget tyder våra resultat på att användandet av AI kan bidra till att öka företagens produktivitet, säger Anton Gidehag.

Rapporten är den sista delstudien i Tillväxtanalys ramprojekt ”Hur omformar AI näringslivet och hur kan politiken utvecklas?” som syftar till att öka kunskapen kring utvecklingen inom AI-området.

Rapporten finns att ladda ner här

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.