AI-användning kan påverka förtroendet för företag i Sverige

21 februari 2024

Var fjärde svensk känner lägre förtroende för ett företag om de känner till att det använder AI, medan sju procent istället känner ett högre förtroende. Det visar en ny undersökning som webbhotellspecialisten STRATO har gjort tillsammans med Sifo.

Bild: Unsplash
Bild: Unsplash

Generativ AI, en typ av artificiell intelligens som kan generera nya data eller innehåll, har varit ett omdiskuterat ämne de senaste åren. Detta främst med anledning av de lättillgängliga och kraftfulla verktygen som exempelvis ChatGPT.


Samtidigt som allt fler företag gör satsningar för att implementera AI i sitt arbete visar en färsk undersökning från STRATO och Sifo att AI-användning hos företag kan få negativa konsekvenser. Var fjärde svensk (24 procent) uppger att deras förtroende för ett företag skulle påverkas negativt om de kände till att företaget använde sig av AI-tjänster. En majoritet (47 procent) är neutralt inställd till företag som använder AI, medan 7 procent skulle känna ett större förtroende om de kände till att ett företag använde sig av AI.


– Det tar alltid tid för ny teknik att finna sin plats i människors vardag och det är därför naturligt att det inledningsvis finns viss skepticism. Samtidigt kan generativ AI vara till stor hjälp för företag, särskilt mindre bolag, genom att avlasta med saker som textproduktion och onlinenärvaro, säger Herman Borel,  internationell chef för affärsverksamhet på STRATO.

Färre skeptiska till AI generellt


När respondenterna tillfrågas om sin personliga syn på AI är andelen positivt inställda istället fler än de som har en negativ syn på AI. Den neutrala inställningen är dock fortsatt störst – 43 procent uppger att de är neutralt inställda till AI medan 20 procent är positiva. Färre än var femte (18 procent) uppger att de har en negativ personlig syn på AI.

Få oroliga för tillförlitligheten


Endast 15 procent använder generativ AI idag, visar undersökningen. Trots att många känner lägre förtroende för företag som nyttjar AI-tjänster är det förhållandevis få som inte använder det på grund av oro. Den främsta anledningen till att man inte använder AI är att man inte ser något syfte med det medan 25 procent uppger att de inte vet hur de ska använda AI. Betydligt färre uppger oro för personlig integritet som ett skäl (7 procent) eller tvekan kring tillförlitligheten (9 procent).

 

Pernilla Gilbert

Kommunikatör

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.