A house vill expandera

16 mars 2023

Atrium Ljungberg förvärvar 50% av aktierna i A house, som erbjuder community, coworking och kreativ utveckling och som sedan starten 2016 har blivit ett nav för många innovativa verksamheter, från Handelshögskolans inkubator till OMAKAs utvecklingsbryggeri. Nu satsar A house på att expandera till en rad nya platser i Stockholm. De närmaste åren planerar A house att öppna i Atrium Ljungbergs fastigheter bland annat vid nya Slussen och i Slakthusområdet.

A house 2 webben.jpg
I höst öppnar A house i Börshuset i Slakthusområdet. Bild: Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg har värderat A house till drygt 40 miljoner kronor och förvärvat hälften av bolaget. Till det avser Atrium Ljungberg investera ca 50 miljoner under de kommande åren för den framtida expansionen.

Utvecklar platser tillsammans

– A house har en unik förmåga att skapa destinationer med stark personlighet som utgår från fastighetens själ, och som sedan fylls med ett levande innehåll. På samma sätt jobbar Atrium Ljungberg då vi utvecklar platser. Affären bygger på våra delade värderingar och de stora möjligheter som finns till ett ömsesidigt utbyte, säger Annica Ånäs, vd för Atrium Ljungberg.

Affären bygger på våra delade värderingar och de stora möjligheter som finns till ett ömsesidigt utbyte.

Med bakgrund inom kreativa näringar – mat, mode, media, musik och film – är ambitionen att A house i sina kommande hus ska bli ett nav för kreativ utveckling även inom andra näringar där behovet av innovation växer.

en smältdegel av kreativitet

– När vi startade A house var visionen att bli en smältdegel där svenska kreativa bolag kunde finna sin plats i världen och utveckla idéer med global inverkan. Vår modell handlar om att underlätta relationsbyggande och idéskapande, säger Johan Almquist, medgrundare av A house. Han har fram till nu varit bolagets styrelseordförande och blir nu vd i bolaget.

På en konkurrensutsatt coworkingmarknad innebär A house kreativa koncept en tydlig differentiering, vilket både den tidigare Arkitekturskolan och Filmhuset är bevis på. Nu planerar A house att expandera till ytterligare fem destinationer, inklusive nya Slussen och Slakthusområdet där Atrium Ljungberg har stora fastighetsbestånd. Därtill väntar öppningar i andra svenska storstäder.

– Genom de nya etableringarna breddar vi erbjudandet och riktar oss även till nya branscher och sammanhang. Varje hus kommer att ha sin egen inriktning och den röda tråden mellan alla våra destinationer är just fokuset på kreativ utveckling, fortsätter Johan Almquist.

större företag ny målgrupp

A house har varit lönsamma sedan dag ett. 2022 gjorde bolaget drygt fem miljoner kronor i resultat efter finansnetto på 37 miljoner i omsättning, vilket ger en vinstmarginal på 13,7%. Många spännande hyresgäster har utvecklats på A house, såsom Handelshögskolans inkubator SSE Business Lab, Voi, Sting som utsetts till världens bästa inkubator, Spendrups utvecklingsbryggeri Omaka och den nya krogen Tengu. Beryktade events har också varit en del av det framgångsrika konceptet.

– A house har verkligen bevisat att man kan bygga ett starkt och lönsamt community och locka till sig oerhört intressanta hyresgäster. Man skapar en miljö som inte bara lockar etablerade namn utan också föder nya fantastiska idéer och initiativ, säger Annica Ånäs.

På A house sitter frilansare och start ups, konsultbyråer och kreatörer av olika slag. Genom partnerskapet med Atrium Ljungberg kommer en ny målgrupp att bli större företag. A house destinationer blir ett nätverk över staden som kan användas som kompletterande kontorsplats, där A house blir en länk mellan huvudkontoret och hemmakontoret.

– Atrium Ljungberg och vi är samma andas barn. Vi delar passionen för platsers själ, att ta vara på husen, och vi tror på att de bästa platserna skapas i samverkan mellan de som verkar där, säger Johan Almquist.

Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.