A home away from home

21 januari 2021

Brighter är ett sverigebaserat health tech-företag som arbetar med att förenkla tillvaron för de som lider av kroniska sjukdomar. Med hela världen som marknad är företaget inne i en stark tillväxtfas och var i behov av en flexibel kontorslösning där antalet medarbetare snabbt kan öka.

Brighters kontor ligger i tech-täta Kistaområdet utanför Stockholm. Området har, sedan Ericsson etablerade sig i området, varit en del av den utvecklingsmotor som gjort Sverige ledande inom innovation och utveckling.

identitetsskapande

– Genom konceptet Home away from home har Brighter fått ett identitetsskapande kontor som fungerar som ett nav för företagets verksamhet, både för medarbetare som har sin bas i Stockholm och för de som arbetar i andra delar av världen. Miljön är utformad som en arbets- och mötesplats för både medarbetare och partners och är uppdelad i olika zoner som i funktion och utformning kompletterar varandra och tillsammans bildar en helhetsupplevelse, säger Elerin Laud, ansvarig inredningsarkitekt på MER.

Multifunktionella ytor

Just flexibilitet är något som varit viktigt i projektet. För många företag förändras verksamheten över tid och därmed förändras även behoven. Därför är många av ytorna multifunktionella och kan användas vid olika typer av aktiviteter.

Brighters kontor är ett bra exempel på en arbetsplats där alla bitarna fallit på plats. 

Den interna delen har höga krav på sekretess och består av en variation av olika typ av arbetsplatser – traditionella arbetsplatser, fokusplatser, samarbetsytor och platser för återhämtning. Den externa delen kompletterar den övriga kontorsytan och består vid sidan av arbetsplatser även av lounger, konferensrum, event space och ett brand corner där Brighters produkter och verksamhet visas upp.

De olika delarna av kontoret knyts ihop av ett strategiskt placerat kök och skapar tillsammans ett hem för Brighters verksamhet med möjlighet för evenemang, seminarier, möten och arbete.

bright, safe, friendly and smart

– Som inredningsarkitekt är utmaningen inte bara att utforma en miljö som är visuellt tilltalande, utan också skapa ett sammanhang där både verksamhet och människorna tillåts växa och utvecklas – individuellt och tillsammans, säger Elerin Laud.

All belysning i lokalen är anpassningsbar och stödjer behoven av flexibilitet och kan varieras för att skapa olika typer av stämning under dygnets olika timmar. Tillsammans med arkitekturen skapas en miljö som speglar Brighters grundvärderingar, bright, safe, friendly and smart, och som lägger grunden för företagets fortsatta utveckling.

– En arbetsplats ska fungera som en plattform för det övriga varumärkesarbetet, och vår utgångspunkt är att det finns en tydlig koppling mellan lönsamhet, effektivitet och attraktiva arbetsplatser. Kontoret kan användas som ett strategiskt verktyg och vara en konkurrensfördel vid både rekrytering och utveckling. Alla kontor och verksamheter har sina förutsättningar och utmaningar och det finns inte en lösning som passar alla organisationer. Ett bra kontor är både anpassat efter verksamheten och företagets identitet, och Brighters kontor är ett bra exempel på en arbetsplats där alla bitarna fallit på plats, avslutar Elerin Laud.

Ett urval av produkter

Sofforna är ”Zinta Lounge” från Arper och soffborden intill är ”Matsumoto” från Skandiform. 

Stolarna är ”Lake” från Andreu World.

Bordet i trä i vanlig bordshöjd är ”Grande” från Fogia. 

Receptionsdisken och klädhängaren i bakgrunden är special från snickeri. Pallen heter ”Perch” och kommer från Nikari.

De höga borden är special från snickeri. Pallarna är ”Perch” från Nikari.


Pernilla Krantz

Redaktionschef

Följ artikelämnen

Välj de ämnen som du är intresserad av så kommer vi att meddela dig när vi publicerar någonting nytt.